Свободни места за ученици

Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година

към 13.2.2023 г.

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 1 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
II 6 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
III 2 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
IV 0 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
V 4 ЧЕ: Английски и Руски – 3; ЧЕ: Английски и Испански – 1
VI 0 ЧЕ: Немски и Английски – 0; ЧЕ: Английски и Руски – 0, ЧЕ: Английски и Испански – 0
VII 0 ЧЕ: Немски и Английски – 0; ЧЕ: Английски и Руски – 0
VIII
0 0 – Екскурзоводско обслужване (ИИЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Немски)
0 – Рекламна графика (ИИЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)
0 – Компютърна анимация (ИИЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Испански или Китайски)
IX
0 няма свободни места

0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)

0 – Електронна търговия (1ЧЕ: Руски; 2 ЧЕ: Английски)

0 – Компютърна анимация (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Испански или Китайски)

X 0 0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Немски)
0 – Електронна търговия (1 ЧЕ: Руски; 2 ЧЕ: Английски)
XI 0 няма свободни места

0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Немски; 3 ЧЕ: Руски)

XII 0 няма свободни места

0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Немски; 3 ЧЕ: Руски)