Философска конференция

        Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек. Свят”.

      Инициатор и традиционен домакин на конференцията е СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас, а организатор е Регионално управление на образованието – Бургас.

      В работата на конференцията са участвали главни експерти по философия от МОН, преподаватели от Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, автори на учебници и помагала; преподаватели от Тракийския университет – Ст. Загора, Университета ”Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Бургаския свободен университет.

      Традиционни участници на конференцията са ППМГ „Акад. Никола Обрешков”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ГПНЕ „Гьоте”, АЕГ „Гео Милев”, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, ПГЧЕ „Васил Левски”, Търговска гимназия, ПГМЕЕ /всички от Бургас/, СУ „Отец Паисий” – с. Люляково, общ. Руен, СУ „Максим Горки” – Стара Загора, МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, естествено нашето училище СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и др. През 2013 г. в конференцията се включиха 110 ученици от 35 училища от 14 области, през 2014 г. – 100 ученици от 40 училища от 16 области, през 2015 г.108 ученици от 48 училища от 15 области, през 2016 г.68 ученици  и 43 учители от 36 училища от 20 населени места от 17 български области, през 2017 г.75 ученици от училища в 18 български области,през 2018 г.70 ученици и 36 учители от 28 училища, през 2019 г.90 ученици и 45 учители от 30 училища, през 2020 г. (онлайн)55 ученици от 11 български области, през 2021 г. (онлайн)111 ученици от 55 училища от 20 български области, през 2022 г. (онлайн)127 ученици от 17 български области, през 2023 г.103 ученици.

      Участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по предварително зададени теми, определени в методическото указание, одобрено от МОН. Работите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите разработки.

      През годините в работата на конференцията са взели участие над 2200 ученици от IV до XII клас по темите: “Добро – зло”, “Красотата ще спаси света”, „Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за тебе няма попътен вятър”, „Човек живее в робство, често не го забелязва, а понякога го обича”, “Мълчанието, което говори”, “Шегувайки се човек може да каже всичко, дори и истината”, “Модерната епоха е “драма на свободата”, „Трябва да се вярва за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” и т.н.

Издадени са 5 сборника: ”От другата страна на бариерата”, „Прозорец” , „Човек–свят”,  „Приказки с неочакван край“ и „25 години Философска конференция – Бургас“, в които са публикувани наградените писмени разработки.

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК „25 ГОДИНИ ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – БУРГАС“


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

XXVIII НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЧОВЕК. СВЯТ”

14.3. – 15.3.2024 г.

 

Националната ученическата философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различните човешки и житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция.

 

НАПРАВЛЕНИЯ:

Работата на конференцията ще протече в следните направления:

 1. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (IV V клас):

           Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности: „Приказки с неочакван край”.

 

 1. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIVII клас):

      Учениците пишат разсъждение по темата/цитата: Щастието може да бъде открито дори и в най-мрачните времена, ако се сетиш да светнеш лампата.“

“Хари Потър и философският камък” –  Джоан Катлийн Роулинг

 

 1. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (VIIIXII клас):

     Учениците пишат есета, разкази, разсъждения и др. по една от зададените теми и я защитават:

Теми за избор:

3.1. „Както жълтото злато се изпитва с огън, така и верността може да се познае в трудно време.“

Овидий

3.2. „В борбата с другите ние се борим с това, което се явява най-уязвимо в нашия собствен живот.“

Славой Жижек

3.3. „Когато силата на любовта надмине любовта към силата, светът ще опознае мира.“

Джими Хендрикс

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ПРИКАЗКИТЕ, ПРОЕКТИТЕ, ЕСЕТАТА, РАЗКАЗИТЕ, РАЗСЪЖДЕНИЯТА И ДР.:

Задължителен обем: до 2 (две) страници;

Големина на листа: А4;

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 2 cm; Bottom 1,5 cm; Left 2 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0;

Шрифт: Times New Roman – 12 pt;

Междуредие: 1,15;

Заглавие: Главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред (12 pt);

Автор: Име, презиме и фамилия – получерно (bold);

Училище, клас: Наименование на училището, населено място, клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Критерии за оценяване на приказките:

           Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на  приказката.

 1. Критерии за оценяване на есетата:

При есетата се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

 1. Критерии за оценяване проектите:

Оценява се заявената лична позиция, самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

Всяко училище може да участва с по 2 (двама) ученици в първа и във втора възрастова група и с 1 (един) ученик от випуск в трета възрастова група.

Предварителната регистрация на учениците и техните ръководители се осъществява до 01 март 2024 г. и изисква да се изпратят на имейл адрес: [email protected] попълнените регистрационни карти по образец, както и приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията и др., форматирани в Word.

            Регистрационна карта може да изтеглите и от сайта на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас: www.preslavski.eu в Секция „Училище“, Подсекция “Философска конференция“.

Пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

КЛАСИРАНЕ:

Във всяка секция се присъжда едно първо, едно второ и едно трето място.

При равенство в точките на ученици водещ критерий е „Философска образованост“ за определяне на мястото им в класирането от членовете на журито. При ново равенство в точките под внимание се взема сбора от точките присъдени от членовете на журито, сумарно по критериите „Убедителност“ и „Самостоятелност“ като на по – предно място се класира участникът с по – голям сбор от точки по двата критерия.

ПУБЛИЧНОСТ:

В седмицата след провеждането на конференцията на сайта на училището-домакин и на сайта на РУО – Бургас се публикува окончателното класиране на учениците по секции.

Конференцията се провежда ежегодно всяка трета седмица на месец март.

 

Изготвили методическото указание:

 1. Веселка Тодорова – старши експерт по ОНГОР в РУО – Бургас;
 2. Мартин Илиев – директор на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.

Регистрационна карта за XXVIII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“


График на представянето на участниците по възрастови групи /випуски/ по време на

XXVIII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“

Бургас, 15.3.2024 г.:

 

IV-V клас    VI-VII клас    VIII-IX клас  

X клас – секция 1        X клас – секция 2  

XI клас   XII клас


Резултати на участниците от XXVIII-мата Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, 14. – 15.3.2024 година:

Първа възрастова група – секция IV – V клас: ТУК.

Втора възрастова група – секция VI – VII клас: ТУК.

Трета възрастова група:

 • секция VIII клас: ТУК.
 • секция IX клас: ТУК.
 • секция ХI клас: ТУК.
 • секция XII клас: ТУК.