Осми клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

VIII КЛАС

учебна 2024/2025 година

104 ученици в 4 паралелки с интензивно изучаван чужд език и III степен на професионална квалификация


 • код: 1000:
 • СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“;
 • ПРОФЕСИЯ „ЕКСКУРЗОВОД“ – 26 ученици

паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ и втори чужд от VIII клас РУСКИ/НЕМСКИ език.

 • код: 1011:
 • СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“;
 • ПРОФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“ – 26 ученици

паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ и втори чужд от IХ клас НЕМСКИ/ИТАЛИАНСКИ език.

 • код: 3355:
 • СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ“;
 • ПРОФЕСИЯ „КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР“ – 26 ученици

паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – АНГЛИЙСКИ и втори чужд от IХ клас ИСПАНСКИ/КИТАЙСКИ език.

 • код: 4321:
 • СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕН ДИЗАЙН“;
 • ПРОФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“ – 26 ученици

паралелка с III степен на професионална квалификация, интензивно изучаван чужд език в VIII клас (18 ч/седм) – ИТАЛИАНСКИ и втори чужд от VIII клас АНГЛИЙСКИ език.

        Съвмество с преподаватели, обучени в Дигитална академия „Телерик“, учениците от специалностите „Компютърна анимация“ и „Рекламна графика“ ще имат възможност да изучават в VIII и в IX клас „Уеб-програмиране“ в рамките на заниманията по интереси, а в Х клас – ще могат да се запишат в клуб „Разработка на игри.“ 

         Учениците от специалност „Екскурзоводско обслужване“ и „Моден дизайн“ ще имат възможност, след изпълнение на поставените предварително от преподавателите им задачи за подготовка, да се включат безплатно в изнесени учебни практики в страната и в чужбина – по две в XI и в XII клас.


Балообразуване:

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ГИ + 1 х ГО-ИТ

за специалността „Екскурзоводско обслужване“

2 х НВО-БЕЛ + 2 х НВО-МАТ + 1 х ГО-ИИ + 1 х ГО-ИТ

за специалностите „Рекламна графика“, „Компютърна анимация“ и „Моден дизайн“

НВО – национално външно оценяване

БЕЛ – български език и литература

МАТ – математика

ГО – годишна оценка от свидетелството за основно образование

ГИ – география и икономика

ИТ – информационни технологии

ИИ – изобразително изкуство


ЗАЩО ДА СТАНЕШ ЕКСКУРЗОВОД?

 • Високото заплащане на труда на екскурзовода, поради хроничния недостиг на специалисти в тази област на пазара на труда;
 • Предимството да пътуваш и затова да не си плащаш, а да получаваш възнаграждение;
 • Да научиш до три чужди езика;
 • Производствена безплатна практика във водещите туристически фирми в региона (в хотели, по туристически обекти) – от X до XII клас, включваща и по една учебна екскурзия в страната в XI и в XII клас и една – в чужбина в XII клас.

ЗАЩО ДА БЪДА РЕКЛАМЕН ДИЗАЙНЕР?

Защото е специалност на бъдещето и можеш да се реализираш като:

 • WEB дизайнер;
 • графичен дизайнер;
 • специалист по Е-бизнес и реклама;
 • разработчик на WEB и мобилни приложения;
 • специалист база данни.

ЗАЩО Е ИНТЕРЕСНО ДА СИ КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР?

 Защото компътърната анимация е силно конкурентна индустрия и в нея ще придобиете умения, свързани с:

 • изкуство и 2D и 3D дизайн;
 • компютърно инженерство;
 • филми и видео;
 • графичен дизайн / илюстрация;
 • моделиране и скулптуриране.

ЗАЩО Е ПРЕДИМСТВО ДА СИ МОДЕН ДИЗАЙНЕР?

 Защото модният дизайнер е актуална и притегателна професия и тя е свързана с:

 • изява на индивидуалните художествени умения;
 • развитие на естетически норми към себе си и към другите;
 • получаване на информация за тенденции и история на модата;
 • това да си адаптивен към средата и конкурентен на новите тенденции;
 • развитие на ключови личностни качества – упоритост, амбиция и креативно мислене.

 

… И ЗАЩОТО КОГАТО ИЗБИРАТЕ „ПРЕСЛАВСКИ“,

ИЗБИРАТЕ ОЩЕ:

Модерна материално-техническа база – 6 компютърни кабинета, кабинети по чужди езици, център за изкуства и иновации, актова зала, спортни салони, басейн.

СТИПЕНДИИ:

месечна стипендия за отличен успех: 5,90 – 6,00 в размер на 60 лв.

месечна стипендия за отличен успех: 5,70 – 5,89 в размер на 55 лв.

месечна стипендия за отличен успех: 5,50 – 5,69 в размер на 50 лв.


начало на учебните часове: 8,45 ч.


ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 056 86 09 05


Списък на художествените произведения за VIII клас


ВАЖНО!

При записване на класиран ученик в нашето училище е необходимо да предоставите оригинал на свидетелството за основно образование и оригинал на медицинско свидетелство от личния лекар за прием в професионална паралелка.


График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2024/2025 година

Вид дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

8.7. – 10.7.2024 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.7.2024 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

15.7. – 17.7.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19.7.2024 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

22.7. – 24.7.2024 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25.7.2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.7. – 29.7.2024 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 30.7.2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.7. – 1.8.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 2.8.2024 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

5.8. – 6.8.2024 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

до 7.8.2024 г.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

8.8. – 9.8.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след четвърти етап на класиране.

до 12.8.2024 г.

Подаване на заявление до директора на училището за попълване при наличие на свободни места след четвърти етап на класиране.

определя се от директора след 12.8.2024 г., но не по-късно от 11.9.2024 г.