Колективен трудов договор

 

 

 

 

 

Колективен трудов договор в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас от 23.12.2022 г.

[gview file=“https://preslavski.org/wp-content/uploads/2023/01/ktd-23122022.pdf“]

 

Колективен трудов договор в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас от 9.7.2018 г.

[gview file=“https://preslavski.org/wp-content/uploads/2012/11/ktd-preslavski-09.07.2018.pdf“]