Обществени науки

МАРТИН ИЛИЕВ

Директор

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

I ПКС.

 

 

 

ЕМИЛИЯ ЕФТИМОВА

Старши учител

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специализация УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФСКИ ДИСЦИПЛИНИ

III ПКС.

 

 

 

ИРИНА ГАНЕВА

Старши учител

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – специалност ГЕОГРАФИЯ;

II ПКС.

 

 

 

 

ЯНЧО КАЙРЯКОВ

Старши учител

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, филиал Кърджали – специалност ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ, професионален бакалавър;

Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“ – Бургас – специалност ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ – магистър.

 

 

 

СВЕТЛИН СТОЯНОВ

Учител

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност „ГЕОГРАФИЯ“ – бакалавър;

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност „ИСТОРИЯ“ – магистър.

 

 

 

 

ДИЯН ДИМОВ

Учител

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ.