Бюджет

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2024 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2024 Г.

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2023 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2023 Г.

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2022 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2022 Г.

 

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 Г. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2021 Г. 

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2020 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2020 Г. 


Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2019 Г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2019 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2019 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2019 Г.

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2018 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2018 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2018 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2018 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2018 Г.

Бюджет на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2017 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2017 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2017 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2017 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2017 Г.

Бюджет на СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2016 г.

(от 01.08.2016 г. – СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас)

ГОДИШЕН ПЛАН

Budget 2016

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2016 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2016 Г.

%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-2016

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2016 Г.

Preslavski - budget 2 trimesechie 2016 paragrafi Preslavski - info budget 2 trimesechie 2016

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2016 Г.

budget 1-vo trimes 2016 Info budget 1-vo trimes 2016

Бюджет на СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2015 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

Preslavski budget 2015

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2015 Г.

izp bjudz 4to trimes 2015info bjudz 4to trimes 2015

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2015 Г..

Справка бюджет 3-то тримесечие 2015 Информация бюджет 3-то тримесечие 2015

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2015 Г.

Преславски параграфи 2 тримесечие бюджет 2015Преславски справка бюджет 2 тримесечие 2015

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2015 Г.

budget 1-vo trimesechie 2015 budget info 1-vo 3-mes. 2015

Бюджет на СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за 2014 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

Бюджет 2014 - 1Бюджет 2014 - 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2014 Г.

budget 4-to 2014 budget info 4-to 2014

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2014 Г.

Преславски - byudzet 3-to trimesechie 2014 Преславски - info 3-to trimesechie 2014

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2014 Г.

Преславски Второ тримесечие 2014 отчетПреславски Второ тримесечие 2014 инфо

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2014 Г.

Бюджет 2014 - 1 тримесечие параграфи

Бюджет 2014 - 1 тримесечие информация

Бюджет на СОУ „Константин Преславски“- Бургас за 2013 г.

(от 24.05.2013 г. – СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас)

ГОДИШЕН ПЛАН

BUDGET PLAN1 - 2013.jpegBUDGET PLAN2 - 2013.jpeg.jpeg

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2013 Г.

budget 4-to trimesechie 2013

Изпълнение 2013

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2013 Г.

Бюджет 2013 изпълнение трето тримесечие

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2013 Г.

Бюджет 2013 изпълнение второ тримесечие

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2013 Г.

BUDGET 1 - 2013

Бюджет на СОУ „Константин Преславски“ – Бургас за 2012 г.

ГОДИШЕН ПЛАН

  

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2012 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ – 2012 Г.