Толерантност (AfB)

         Проект „ТОЛЕРАНТНОСТ“ в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас през учебната 2018/2019 година реализираха колегите Гергана Илиева – Гюл – учител по английски език и Ваня Ламбова – учител в начален етап.

ТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ – ОТКРИТ УРОК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III Б КЛАС

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОТКРИТ УРОК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IX А КЛАС НА ТЕМА: „ВЗАИМОПОМОЩ И РАЗБИРАТЕЛСТВО В КЛАСНАТА СТАЯ“ ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА „ПРЕСЛАВСКИ“.