НП „Иновации в действие“ (МОН)

Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ (МОН)

учебна 2023/2024 година

        В периода 23.4. – 25.4.2024 г. наши гости по Национална програма “Иновации в действие” бяха ученици и учители от иновативното СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград, обл. Хасково и неиновативните СУ „Петко Росен“ – Бургас и СУ „Христо Ботев“ – Павел баня, обл. Стара Загора.

           Гостите бяха посрещнати със специално подготвена композиция с мотиви на основата на българската народна музика от мажоретния състав на „Преславски“ с ръководител Мария Аврамова. Директорът г-н Илиев запозна гостите с уникалността на Бургас, с историята на училището и иновативния педагогически опит, натрупан от училищния екип през годините назад.
      Представителите на трите училища и г-жа Жанета Димитрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Бургас, имаха възможност да се запознаят в среща с професионалната учебна общност по изпълнение на иновативните дейности в нашето училище с целите, задачите и резултатите, които сме си поставили да имаме при обучението по интегрирани учебни предмети от I до VI клас в “Преславски”. След това наблюдаваха урок по интегрирания учебен предмет “Екология и биоземеделие” в III A клас, подготвен от колегата Мая Скочева-Антонова на тема „Магията на билките“. По време на обиколката си из училището ни, нашите гости имаха възможност да посетят различни дейности, предвидени по време на Проектната седмица и наблюдаваха открит бинарен урок по предприемачество (ОПП) и италиански език (ИИЧЕ) на тема „Модата в съвременния свят – България (София) и Италия (Милано)“ в VIII Г клас.
     Като част от културната програма представихме на гостите ни основни туристически обекти в нашия край. По време на двете полудневни пътувания, техни гидове бяха гимназисти, обучаващи се за професионални екскурзоводи от XII A клас. Гостуващите учители и ученици посетиха разкопките и възстановената публична баня от времето на османския владетел Сюлейман Великолепни в туристическия комплекс „Аква Калиде“ в бургаския квартал Ветрен, Музеят на авиацията на летище Сарафово и Музеят на солта в гр. Поморие.
     В края на посещението си с нашите гости от Долината на розите и от града на бригадирското движение на р. Марица си разменихме подаръци за спомен от визита им в Бургас и изразихме надежда, че това е само началото на едно бъдещо приятелство и ползотворно партньорство.
       От 27. до 29.3.2024 г. екип от учители и ученици на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас беше гост на СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград, обл. Хасково. Визитата е част от дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Наши партньори през настоящата учебна година са и СУ „Петко Росен“ – Бургас и СУ „Христо Ботев“ – Павел баня, обл. Стара Загора.
       В дните на посещението, нашите домакини ни запознаха с върховите си постижения в своята 65 годишна история, както и с иновативните си практики при организацията и функционирането на ученическия парламент. Гостуващите училища имахме възможност да посетим урок в I клас, в който се използва метода на сугестопедията, както и интегриран урок на гимназистите от профил „Предприемачески“ на тема „България – земя на чедесата“, в който деветокласниците бяха изработили рекламни клипове и брошури на български и английски език за туристическо изложение за градовете София, Пловдив и Бургас.
      В богатата културна програма посетихме най-старият манастир в Европа „Св. Атанасий“, къщата-музей на поета Пеньо Пенев, ретро апартамент, който показва как са живеели хората в годините на бригадирското движение, Алескандровската гробница, открита от проф. Китов, чието проучване е финансирано от японския император, обърнатата в православен храм джамия в с. Узунджово, тракийската гробница и средновековната крепост при с. Мезек и моста на Мимар Синан в Свиленград.
        Благодарим за вълнуващите спомени, които създадохме заедно с нашите домакини при гостуването ни в Димитровград, за топлото посрещане и споделения опит! Изразявам и своята лична благодарност към дългогодишния директор на училището-домакин г-н Валентин Христов и към заместник-директора г-жа Лора Йончева за създадената перфектна организация! Навсякъде, където бяхме в област Хасково за тези три дни видяхме човешко отношение и се убедихме, че традиционното българско гостоприемство далеч не е мит! Очакваме ви в Бургас след месец! 

учебна 2022/2023 година

      В периода 3.5. – 5.5.2023 г., наши гости по Национална програма “Иновации в действие” бяха ученици и учители от 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София, ОУ „Отец Паисий“, гр. Варна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливен.
     Гостите бяха посрещнати със специално подготвена композиция на мажоретния състав на „Преславски“ с ръководител Мария Аврамова и с впечатляващото изпълнение на дуото-гайдари, колегите Росен Поборников и Христо Станчев. Директорът г-н Илиев запозна гостите с уникалността на Бургас, с историята на училището и иновативния педагогически опит, натрупан от училищния екип през годините назад.
      Представителите на трите училища и г-жа Гюлшен Еминова, старши експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас, имаха възможност да се запознаят в среща с професионалната учебна общност по изпълнение на иновативните дейности в нашето училище с целите, задачите и резултатите, които сме си поставили да имаме при обучението по интегрирани учебни предмети от I до VI клас в “Преславски”. След това наблюдаваха урок по интегрирания учебен предмет “Екология и биоземеделие” в IV Б клас, подготвен от колегата Мая Скочева-Антонова на тема „Изграждането на компост и отглеждането на биозеленчуци“. По време на обиколката си из училището-домакин посетиха часове в лабораторията по химия при Х А клас на тема „Корозия“, имаха възможност да поговорят в индивидуалния час по руски език с Роман от V клас, да потанцуват български народни танци в залата по хореография с учениците от III В клас, да направят пътешествие до Тайланд в занятието по учебна практика по екскурзоводско обслужване в ХI A клас и да да видят как работят ресурсните учители с децата със специални потребности.
     Като част от културната програма представихме на нашите гости основни туристически обекти в нашия край. По време на двете полудневни пътувания, техни гидове бяха гимназисти, обучаващи се за професионални екскурзоводи. Гостуващите учители и ученици посетиха разкопките и хамама на османския владетел Сюлейман Великолепни в туристическия комплекс „Аква Калиде“ в кв. Ветрен, Музеят на авиацията на летище Сарафово и Музеят на солта в гр. Поморие.
     В края на посещението си с нашите гости си разменихме подаръци за спомен от визита им в Бургас и изразихме надежда, че това е само началото на едно бъдещо приятелство и ползотворно партньорство.
 

учебна 2021/2022 година

 

       В периода 14.4. – 16.4.2022 г., наши гости по Национална програма “Иновации в действие” бяха ученици и учители от основни училища в София, Димитровград и с. Енина, общ. Казанлък. Те се запознаха с иновационните дейности в обучението от I до IV клас в “Преславски”, наблюдаваха урок по интегрирания учебен предмет “Музикален английски език” във II A клас, посветен на предстоящия празник Великден и посетиха часове по химия, биология, руски език и английски език при своята обзорна обиколка в училището ни.
          Като част от културната програма представихме на нашите гости основни туристически обекти в нашия край, като ги посетихме – Аква Калиде в кв. Ветрен, Музеят на авиацията на летище Сарафово и Музеят на солта в Поморие, където им поднесохме подаръци за спомен от тяхната визита.
 
 
 
 
 
 
 

        

    В периода 28-30 април 2022 г., във връзка с дейностите по Национална програма “Иновации в действие”, върнахме визитата на нашите партньори от ОУ “Пенчо Славейков” – Димтровград.

учебна 2020/2021 година

учебна 2019/2020 година   

       По тази национална програма Средно училище Епископ Константин Преславски“ – Бургас, в качеството си на иновативно училище, е парньор с едно иновативно, с което взаимно ще извършат визити в иновативните паралелки на двете училища през месец октомври 2019 г., както и с едно неиновативно училище, чиито учители и ученици ще ни гостуват през месец ноември 2019 г.

     Наши партньори са:

    • иновативно училище – Основно училище „Антон Страшимиров“ – Бургас;
    • неиновативно училище – Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив.

1. Визита на екип от преподаватели на ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас в СУ „Епископ Константин Преславски“ на 17.10.2019 г. в час по интегрирания учебен предмет „Музикален английски език“ във II „А“ клас:

ЗАБАВЛЯВАМЕ СЕ, ДОКАТО УЧИМ!

      Това споделиха след 60-те минути от един по-различен час по интегрирания предмет „Музикален английски език“, децата от II А клас. Учебното занятие на тема „Моето училище (My school)“ беше реализирано от колегите Росица Казанджиева и Христо Станчев. Урокът, който е част от иновативния проект на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас „Успяваме, защото творим!“, беше представен пред колеги от ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас и ст.експерта от РУО-Бургас Павлина Алексиева, в рамките на изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“.

 

 2. На 31 октомври, във връзка с дейностите по Национална програма „Иновации в действие“, върнахме визитата на нашите съседи и партньори от ОУ „Антон Страшимиров“.

         С колеги от училищния екип за иновации на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и експертите по математика и по информатика от РУО-Бургас посетихме час на учениците от IV г клас, по време на който децата ни впечатлиха със знанията си, натрупани след образователното им пътуване до Трявна. На него четвъртокласниците се запознали с традиционните български занаяти, като представиха пред нас какво е да си иконописец, защо са създадени иконите и символиката, която носят.

3. Визита на екип от преподаватели на ОбУ „Христо Ботев“ – с. Дълго поле, обл. Пловдив в СУ „Епископ Константин Преславски“ на 15.11.2019 г. в час по интегрирания учебен предмет „Природата и цветовете“ във I „Б“ клас:

      МОЯТ ЛЮБИМ РОДЕН ГРАД БУРГАС!

МОЯТ ЛЮБИМ РОДЕН ГРАД БУРГАС!

На 15.11.2019 г. на гости по Национална програма “Иновации в действие” ни бяха педагози от Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дълго поле, област Пловдив. След като се запознаха с организацията на работа в “Преславски”, гостите ни посетиха урок на тема “Моят любим роден град Бургас” по интегрирания предмет “Природата и цветовете” в I Б клас. Наши домакини бяха колегите в начален етап Николина Желева и по изобразително изкуство Данаил Николов. По време на часа децата истински се забавляваха и споделиха защо толкова много обичат родния си град. Те претвориха чрез картини, апликации и компютърни графики емблематичните за всеки един бургазлия любими места, като например Моста, ж.п. гарата, о. Св. Анастасия, Казиното и хотел България. Чрез показаното в часа техните учители демонстрираха добра екипност и отлично взаимодействие.

     Учебното занятие се проведе в изцяло обновената класна стая на паралелката по общинската програма “Първокласно начало”, чиято цел е непрекъснато подобряване на качеството на образованието в Община Бургас.

      След конферирането и работния обяд, запознахме нашите гости с една от най-посещаваните туристически забележителности на Бургас – Акве Калиде, изцяло обновена през последните години от Общината със средства от спечелени европейски проекти.

[gview file=“https://preslavski.org/wp-content/uploads/2019/12/fotoalbum-su-preslavski-burgas-inovacii-v-dejstvie-2019-1.docx“]

ДИГИТАЛЕН ФОТОАЛБУМ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ПО ПРОЕКТА