Начален етап

ХРИСТИНА ИЛИЕВА

Заместник-директор по учебната дейност

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС;

Класен ръководител на II A клас.

 

 

 

МАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Старши учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

 I ПКС;

Класен ръководител на II Б клас.

 

 

 

МАРИЯ АВРАМОВА

Учител

Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Втора специалност “Мениджър в туризма”, сертифициран туристически аниматор;

Допълнителна професионална квалификация „Фитнес треньор”(4-та степен), международен лицензиран инструктор по зумба;

Класен ръководител на II В клас.

 

 

МАЯ СКОЧЕВА-АНТОНОВА

Старши учител

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА и специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ;

I ПКС;

Класен ръководител на III A клас.

 

 

 

СТЕФКА БОГДАНОВА

Старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Метгодий“ – специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА (РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ);

I ПКС;

Класен ръководител на III Б клас.

 

 

 

ЗОЯ СТОЕВА

Старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, специализация Изобразително изкуство;

II ПКС;

Класен ръководител на III В клас.

 

 

 

РОСИЦА КАЗАНДЖИЕВА

Старши учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Класен ръководител на IV A клас.

 

 

 

 

СНЕЖАНА ХАДЖИЕВА

Старши учител

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград  – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

II ПКС;

Класен ръководител на IV Б клас.

 

 

 

БОЖИДАРКА КОЙЧЕВА

Старши учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

V ПКС;

Класен ръководител на IV В клас.

 

 

 

ХРИСТИНА БАДЖЕВА

Старши учител

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

IV ПКС;

Класен ръководител на I А клас.

 

 

 

НИКОЛИНА ЖЕЛЕВА

Старши учител

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС;

Класен ръководител на I Б клас.

 

 

 

СВЕТЛАНА КАМБУРОВА

Учител

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – Управление на европейски проекти;

IV ПКС;

Класен ръководител на I В клас.

 

 

 

СЕВЕРИНА ПАНАЙОТОВА

Учител в ГЦОУД

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“- специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалавър;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – магистър;

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“- професионална квалификация „Учител по религия (източноправославно християнство“;

Учител в ГЦОУД във II А клас.

 

 

 

ЦВЕТАЛИНА ИВАНОВА

Старши учител в ГЦОУД

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

НСА „Васил Левски“ – София – специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ;

IV ПКС;

Учител в ГЦОУД във II Б клас.

 

 

ЗЛАТИНА АТАНАСОВА

Учител в ГЦОУД

Бургаски свободен университет – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Икономически университет – Варна – ФИНАНСИ;

Учител в ГЦОУД във II В клас.

 

 

 

ВАСИЛЕНА ПЕЕВА

Учител в ГЦОУД

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Учител в ГЦОУД в III A клас.

 

 

 

 

ЦВЕТЕЛИНА КОСЕВА

Учител в ГЦОУД

Икономически университет – Варна – специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ;

Учител в ГЦОУД в III Б клас.

 

 

 

ЙОРДАНКА НЕНЧЕВА

Старши учител в ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив – специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА;

I ПКС;

Учител в ГЦОУД в III В клас.

 

 

АНТОНИЯ СТАТЕВА

Учител в ГЦОУД

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Учител в ГЦОУД в IV A клас.

 

 

 

 

СЛАВЕНА ГЪЧЕВА

Учител в ГЦОУД

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – бакалавър.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – магистър;

Учител в ГЦОУД в IV Б клас.

 

 

 

МИРОСЛАВ МИТРЕВ

Учител в ГЦОУД

Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

IV ПКС;

Учител в ГЦОУД в IV В клас.

 

 

 

АНА ДИНЕВА

Старши учител в ГЦОУД

Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;

IV ПКС;

Учител в ГЦОУД в I А клас.

 

 

 

ИРИНА ЯНАКИЕВА

Учител в ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност МЕДИЦИНА – бакалавър;

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – магистър;

Учител в ГЦОУД в I Б клас.

 

 

 

 

 

ВЕЛИНА СТОЯНОВА

Учител в ГЦОУД

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас – специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С НЕМСКИ ЕЗИК;

Учител в ГЦОУД в I В клас.