Природни науки

ЯНКА ПЕЕВА

Старши учител

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, магистър;

Допълнителна квалификация – модул ФИЗИКА за учебния предмет ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА (V-VI клас);

IV ПКС.

 

 

 

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА

Старши учител

 Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА;

 III ПКС.

 

 

 

 

ПЕТЯ СИМЕОНОВА

Старши учител

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност ХИМИЯ И ФИЗИКА;

V ПКС.