Природни науки

Янка Пеева – старши учител

 

– Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“, магистър;
– Притежава IV ПКС;
– Педагогически стаж 20 години.


Димитринка Желязковастарши учител

-Завършила Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски”, специалност „Биология“;

– Притежава II ПКС;

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 г.

 


 

Daniela KostadinovaДаниела Костадинова старши учител

–          Завършила Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност „Физика и математика“;

–          Притежава III ПКС;

–          Работи в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 1995 г.

 


 

Petya SimeonovaПетя Симеонова старши учител

–          Завършила Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, специалност „Химия и физика“;

–          Притежава V ПКС;

–          Работи в Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2000 г.