Плуване

      Плуването е залегнало като приоритетен спорт в образователния процес на училището и при формирането на навици за здравословен начин на живот и повишаване на двигателната активност у подрастващите.

      Ползването на плувния басейн е БЕЗПЛАТНО за учениците от СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за времето, в което се провеждат учебни занятия, в допълнителния час по физическо възпитание и спорт и на заниманията на секциите по плуване за учениците от I до XII клас и занятията по проект „ТВОЯТ ЧАС“.

      В работните дни от седмицата (понеделник – петък) за времето от 18,00 до 20,00 ч. басейнът може да се ползва от спортните клубове и правоспособни треньори по Механизма за почасово отдаване под наем на Община Бургас. Заинтересованите физически и юридически лица следва да имат предвид, че сключването на договор отнема период от 2 седмици от общинската администрация от момента на подаване на заявленията в ст. №208 на Общината. Заявленията преди да се регистрират в Общината следва да са съгласувани с директора на училището за възможните свободни часове към момента на тяхното подаване. 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПЛУВАНЕ

ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА