Проекти

ПРОЕКТЪТ ЗНАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОТДЕЛ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2014 Г. В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ. ЧРЕЗ НЕГО УЧЕНИЦИТЕ УСВОИХА ОСНОВНИ ЗДРАВОСЛОВНИ И ХИГИЕННИ НАВИЦИ, КАК ДА СПАЗВАТ ПРАВИЛЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОТ НЯКОИ ОТ НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ БОЛЕСТИ.

С активното участие на учениците от 1-ви и 11-ти клас в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас бе реализиран проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ (февруари 2014 г.)

С ОБЩИТЕ УСИЛИЯ НА УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ БЕШЕ ИЗГРАДЕН ЕКОКЪТ ЗА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА ОТКРИТО ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПРОЕКТ НА ПУДООС НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ (МАЙ – ЮЛИ 2013 Г.)

Проект „Училището – любимо и незабравимо“ на Община Бургас в СОУ „Константин Преславски“, 2010 г.