Свободни места за ученици

Свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година

към 21.2.2024 г.

клас, випуск свободни места допълнителна информация
 I 0 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
II 0 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
III 5 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Хореография
IV 2 ЧЕ: Английски, ФУЧ: Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство
V 2 ЧЕ: Английски и Испански/Италиански/Немски/Руски
VI 2 ЧЕ: Английски и Испански/Руски
VII 0 ЧЕ: Английски и Руски или Немски и Английски
VIII
0 0 – Екскурзоводско обслужване (ИИЧЕ: Английски, 2 ЧЕ: Немски/Руски)
0 – Рекламна графика (ИИЧЕ: Английски)0 – Компютърна анимация (ИИЧЕ: Английски)

0 – Моден дизайн (ИИЧЕ: Италиански, 2 ЧЕ: Английски)

IX
0 0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)
0 – Рекламна графика (1ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Италиански или Немски)
0 – Компютърна анимация (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Испански или Китайски)
X 0 0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)

0 – Електронна търговия (1ЧЕ: Руски; 2 ЧЕ: Английски)

0 – Компютърна анимация (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Испански или Китайски)

XI 0 0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)

0 – Електронна търговия (1ЧЕ: Руски; 2 ЧЕ: Английски)

XII 0 0 – Екскурзоводско обслужване (1 ЧЕ: Английски; 2 ЧЕ: Руски или Немски)

0 – Електронна търговия (1ЧЕ: Руски; 2 ЧЕ: Английски)