OРЕС/COVID-19

Информация за възможностите и процедурите за преминаване в ОРЕС при извънредна обстановка

ОТ 07 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЗА КОИТО РОДИТЕЛИТЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА COVID-19 ЧРЕЗ ТЕСТ СЪС СЛЮНКА ИЛИ ИМАТ “ЗЕЛЕН СЕТИФИКАТ”.
 
Образци за декларации за съгласие за присъствено обучение чрез тестване на учениците в условията на извънредна епидемична обстановка:

декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст
декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст
декларация за съгласие за ученици със СОП

Възстановяване на присъственото обучение за учениците от 1. до 4. клас от 16.11.2021 г. чрез тестване
 
 
Уважаеми родители,
Във връзка с изпратено до нас писмо от министъра на образованието акад. Николай Денков, относно организиране на изследване на ученици от I до IV клас с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19 и посочени срокове в него, Ви информирам, че не по-късно от 15,00 ч. на 08.11.2021 г. (понеделник), тези от Вас, които желаят децата им да бъдат на присъствено обучение, докато заболеваемостта в община Бургас е над 500 на 100 000 души (към днешна дата е 797 на 100 000 души), което е свързано и с двукратно тестване (в понеделник и в четвъртък), следва:
1. да дойдат в училище – стая № 11 (първи етаж) от 08,00 до 15,00 ч в понеделник и да попълнят декларация – Приложение № 2 по образец на МОН (за децата със СОП – Приложение № 3 по образец на МОН), публикувани в края на съобщението;
или
2. да разпечатат декларацията, да я попълнят, сканират и изпратят на имейл [email protected] до 15,00 ч. на 08.11.2021 г.
Информирам Ви, че съгласно заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеапазването, в паралелките, в които над 50% от родителите им са съгласни децата им да бъдат тествани, присъственият учебен процес ще бъде възстановен (след получаването на тестовете в училище). В тези паралелки останалите деца за периода със заболеваемост над тази, посочена по т.18 от заповедта на МЗ (над 500 на 100 000 души) ще учат асинхронно.
Вчера сме пуснали анкета (може да я намерите по-долу в групата) за Вашите нагласи, която е със срок за попълване до 07.11.2021 г. (неделя). В анкетата към момента, 05.11.2021 г. – 17,00 ч., са участвали 61% от родителите на ученици в начален етап, от които 69% са съгласни децата им да бъдат тествани, а 31% – не са съгласни. Над 50% от родителите на ученици (от общия брой ученици) в следните паралелки са съгласни децата им да бъдат тествани – I „А“ (100% от анкетираните), I „Б“ (83%), I „В“ (65%, всички родители са участвали вече в анкетата), II „В“ (92%), IV „А“ (93%).
Във връзка с получено на 04.11.2021 г. писмо от РУО-Бургас, Ви информираме, че от 08.11.2021 г. (понеделник) за училищата от община Бургас се прилагат мерките по т.18 отвчерашната заповед на МЗ, а именно „преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.“
Информират ни също така, че въведените противоепидемични мерки може впоследствие да не се прилагат, ако на по-късен етап бъдат изпълнени условията по т.20 на същата заповед (тестване на ученици, педагогически и непедагогически персонал без т.нар. „зелен сертификат“).
 

 

 

 

 


Информация от сайта на Община Бургас за графика на обучение в ОРЕС и присъствено обучение в периода 02.11. – 12.11.2021 г.

https://burgas.bg/bg/novini/vizhte-grafika-za-rotatsiya-na-burgaskite-uchenitsi-za-obuchenie-v-elektronna-sreda-i-prisastveno-za-sledvashtite-dve-sedmitsi

Дневен режим за обучение в ОРЕС при ротация или при изцяло пременаване в електронна среда.

 

 

 

 

 

 

 

 


Заповед за създаване на организация в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас в условията на извънредна епидемична обстановка, във връзка с въведени мерки със заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 21.10.2021 г.