Консултации с родители

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС 

ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

УЧЕБНА 2023/2024 година

ВТОРИ СРОК

 

Клас Паралелка Име, презиме и фамилия на класния ръководител Ден на втория час на класа Време на провеждане на часа за попълване на документация и за срещи с родители Място на провеждане (кабинет №)
I А Христина Баджева  вторник 12,30 – 13,10 5
I Б Николина Желева четвъртък 08,50 – 09,30 8
I В Светлана Камбурова вторник 10,50 – 11,30 2
II А Христина Илиева вторник 12,30 – 13,10 7
II Б Малина Георгиева  понеделник 09,40 – 10,20 16
II В Мария Аврамова четвъртък 10,50 – 11,30 19
III А Мая Скочева-Антонова вторник 08,50 – 09,30 17
III Б Стефанка Богданова сряда 11,40 – 12,20 18
III В Зоя Стоева  четвъртък 08,00 – 08,40 13
IV А Росица Казанджиева понеделник 13,20 -14,00 9
IV Б Снежана Хаджиева четвъртък 12,30 – 13,10 4
IV В Божидарка Койчева  вторник 11,40 – 12,20 1
V А Нели Джованова понеделник 11,40 – 12,20 104
V Б Ирина Ганева петък 11,40 – 12,20 28
V В Сийка Славова понеделник 13,20 -14,00 44
V Г Христина Петрова  сряда 09,40 – 10,20 49
VI А Ния Йочева понеделник 12,30 – 13,10 55
VI Б Наталия Тодорова вторник 11,40 – 12,20 32
VI В Диян Димов понеделник 11,40 – 12,20 42
VI Г Тоня Стойкова-Ньотева  петък 10,50 – 11,30 38
VII А Светлин Стоянов сряда 09,40 – 10,20 43
VII Б Красимир Костадинов  четвъртък 09,40 – 10,20 106
VII В Ирена Меранзова понеделник 09,40 – 10,20 39
VII Г Диляна Желева вторник 12,30 – 13,10 37
VIII А Маргарита Тодорова петък 10,50 – 11,30 25
VIII Б Тодорка Димова вторник 08,50 – 09,30 34
VIII В Станка Петкова понеделник 10,50 – 11,30 39
VIII Г Галина Стоянова понеделник 10,50 – 11,30 29
IX А Николай Тодоров  вторник 13,20 -14,00 50
IX Б Янчо Кайряков петък 14,10 – 14,50 35
IX В Емилия Ефтимова понеделник 14,10 – 14,50 52
X А Росен Поборников сряда 12,30 – 13,10 106
X Б Недка Градева сряда 10,50 – 11,30 46
X В Пролетина Иванова четвъртък 13,20 -14,00 59
XI А Красимира Димитрова сряда 09,40 – 10,20 48
XI Б Красимира Янева  петък 10,50 – 11,30 1
XII А Ирина Вапцарова вторник 11,40 – 12,20 30