Физическо възпитание и спорт

КРАСИМИРА ЯНЕВА

Старши учител

Национална спортна академия – София, специалност ПЛУВАНЕ (треньор);

Завоювала многобройни отличия от национални спортни състезания за педагози;

I ПКС.

 

 

 

КОНСТАНТИН ПЕЕВ

Старши учител

Национална спортна академия – София, специалност БАСКЕТБОЛ (треньор);

Квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“;

Завоювал многобройни отличия като треньор на отбори по колективни спортове на регионални и национални състезания.

 

 

 

ИЛКО КАРАГУТОВ

Старши учител

Национална спортна академия – София, специалност „ПЛУВАНЕ (треньор);

Квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“;

Професионална специализация в обучението на деца със специални потребности в начален и прогимназиален етап.

 

 

 

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ

Учител

Национална спортна академия – София, специалност „ПЛУВАНЕ (треньор);

Квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“;

Ръководител на училищните отбори по футбол и по противопожарен спорт.

 

 

 

ВЛАДИМИР ПАУНКОВ

Учител

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ;

Професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“.

 

 

 

 

ПАВЕЛ НЕНОВ

Учител

Университет “Проф. Д-р Асен Златаров”, Бургас – специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА;

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ;

Професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“.