Трансграничен проект BG – TR

SL704550BG TR

СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас участва през 2014 – 2015 година в проекта „Фестивал на поколенията” по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (CCI NUMBER: 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 – 040) по третата покана за набиране на предложения, като е партньор в изпълнението му на Сдружение „Платформа АГОРА – клон Бургас“ и Гимназията в Люлебургас, област Лозенград,  Република Турция. Дейностите по проекта са в изпълнение на договор № РД-02-29-305/10.10.2014 г. с продължителност 12 месеца (октомври 2014 г. – октомври 2015 г.).

Целта на проекта е създаване на обща среда за общуване на база акумулиран социален и културен опит на представители на различни поколения за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална кохезия в трансграничния район Бургас – Люлебургас.

FoGВ рамките на проекта ще бъде разработена методология за проучване дефицитите в общуването между поколенията чрез  разговори, дискусии и интервюта между представители на различните поколения. Учениците от Бургас и Люлебургас ще имат възможност да издирят и систематизират своята родова история или историята на известни местни родове и да съставят Родословни дървета. Ще бъдат сформирани Младежки групи “Поколение Z” в българското и турското училище, които ще разработят серия от дейности, групирани в артистични ателиета, където ще се създадат артистични продукти, свързани с музика, танц и театър. В рамките на проекта ще бъде представена Фотографска изложба “Поколения”, която ще съдържа емблематични кадри от процеса на работа в България и Турция. Ще бъдат проведени Фестивал на поколенията и Международна конференция в Бургас и Люлебургас.

Изпълнението на дейностите ще разшири трансграничните контакти и ще засили културното и образователно сътрудничество в трансграничния регион Бургас – Люлебургас.

logo BG TR

Konstantin Preslavski

 

 

 

 

 

 

„Знание за поколенията“ – Родови истории от трансграничния регион“

[gview file=“http://preslavski.org/wp-content/uploads/2012/11/fog_rodovi_istorii_bg_web.pdf“]

„Речник на поколенията“

[gview file=“http://preslavski.org/wp-content/uploads/2012/11/fog_rechnik_bg_web.pdf“]

Съвместна фотоизложба „Поколения“

[gview file=“http://preslavski.org/wp-content/uploads/2012/11/fog_izlojba_web.pdf“]

ФИЛМ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ФЕСТИВАЛ НА СОУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

ФИЛМ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И ФЕСТИВАЛ НА ГИМНАЗИЯ ЛЮЛЕБУРГАС, ТУРЦИЯ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ФЕСТИВАЛ В БУРГАС 

(04.06. – 05.06.2015 г.)

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ФЕСТИВАЛ В ЛЮЛЕБУРГАС, ТУРЦИЯ 

(29.05. – 30.05.2015 г.)

НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ С ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЦЕЛ ДО ОБЩИНА ЦАРЕВО

(29.04. – 02.05.2015 г.)

НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ С ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЦЕЛ ДО ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

(16.04. – 19.04.2015 г.)

Дискусия на тема „Храненето“ в младежката група “Поколение Z” по модул „5 неща, които искам на науча“

(30.03.2015 г.)

Работа в ателиетата за изработване на родословни дървета и събиране на родови истории

(март 2015 г.)

Работна среща по проекта „Фестивал на поколенията“ в Люлебургас, Турция и обмяна на опит между СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и Гимназия Люлебургас (21.02. – 24.02.2015 г.)

Визита в Бургас на партньорите от Гимназията в Люлебургас, които посетиха Нашето училище и бяха на Коледното ни тържество, проведено на 16 декември 2014 г.