Математика и компютърни науки

МОМКА МОМЧЕВА

Заместник-директор по учебната дейност

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА;

IV ПКС.

 

 

 

 

СТАНИМИРА КОСТАДИНОВА

Главен учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, правоспособност УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА;

IV ПКС.

 

 

 

 

СТАНКА ПЕТКОВА

Учител

Технически университет – Варна – специалност ПЕДАГОГИКА;

Бургаски свободен университет – професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.

 

 

 

 

ДИЛЯНА КАМБУРОВА

Учител

Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

Втора квалификация – УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА;

Допълнителна квалификация – УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

 

 

 

ИРЕНА МЕРАНЗОВА

Учител

Бургаски свободен университет – професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА;

УНСС – София – специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ, магистър;

Икономически университет – Варна – специалност МАРКЕТИНГ, втора специалност – ИНФОРМАТИКА, бакалавър.

 

 

ТОНЯ СТОЙКОВА-НЬОТЕВА

Учител

Технически университет – София – инженер по специалността ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА, магистър, втора специалност ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, правоспособност на УЧИТЕЛ ПО ИНЖЕНЕРНИ ДИСЦИПЛИНИ;

Икономически университет – Варна – допълнителна квалификация ИКОНОМИСТ, БАНКОВО ДЕЛО;

Бургаски свободен университет  – допълнителна квалификация УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.

 

 

 

ТОДОРКА ДИМОВА

Старши учител

Бургаски свободен университет – специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА;

Българска академия на науките – Инструктор по Базови и специфични компютърни умения на учители;

IV ПКС.

 

 

 

ВЕЛИЧКА ПРЪВЧЕВА

Старши учител

Технически университет – София – специалност АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО;

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – специалност ИНФОРМАТИКА;

IV ПКС.

 

 

 

ДИМИТРИНА ДИНКОВА

Учител в ГЦОУД

Икономически университет – Варна – специалност ИНФОРМАТИКА, бакалавър;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – специалност ФИНАНСИ;

Бургаски свободен университет – професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.