Математика, компютърно моделиране и информационни технологии

Vateva

Момка Момчева –  заместник-директор по учебната дейност

–  През 1993г. завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2014 година.

–  Защитила IV ПКС.

 


Станка Петкова учител

 

– Технически университет – Варна; специалност. „Педагогика“.

– Бургаски свободен университет – професионална квалификация „Учител по математика и информатика“.

 


Диляна Камбурова учител

– Завършила е Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Бизнес информационни технологии“;

– Придобита квалификация – учител по математика;

-Допълнителна квалификация – учител по информатика и информационни технологии.

 


Ирена Меранзова учител

– Бургаски свободен университет – професионална квалификация „Учител по математика и информатика“;

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация „Учител по икономика“;

– УНСС, гр. София – магистър „Счетоводство и контрол“;

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – магистър „Стопанско управление“;

– Икономически Университет, гр. Варна – бакалавър „Маркетинг“, втора специалност – бакалавър „Информатика“.


Тоня Стойкова-Ньотева учител

– Технически Университет София – магистър , инженер по Електроника и Автоматика, специалност Изчислителна техника, правоспособност на редовен учител по инженерни дисциплини;

– Икономически Университет Варна – допълнителна квалификация – Икономист Банково дело;

– Бургаски Свободен Университет  – специализант – професионална квалификация „Учител по Математика и информатика“.

 


Станимира Костадинова1

Станимира Костадинова –  главен учител

–  През 1998 г. завършила Бургаски свободен университет, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, преподавател по математика и информатика.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

–  Защитила IV ПКС.

 


 

Величка Пръвчева – старши учител

–  Завършила Технически университет – София, специалност “Автоматизация на дискретното производство” и  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност ИНФОРМАТИКА,

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2006 година.

–  Защитила IV ПКС.

 


Димова

Тодорка Димовастарши учител

– Завършила Бургаски свободен университет, специалност ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

–  Инструктор по Базови и специфични компютърни умения на учители – БАН.

–  Работи в СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас от 2001 година.

– Защитила IV ПКС.


Димитрина Динковаучител в ГЦОУД

– Завършила Икономически Университет – Варна – бакалавър  по специалността „Информатика“;

– Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – магистър по специалността „Финанси“;

– Бургаски Свободен Университет – професионална квалификация „Учител по математика и информатика“.