Администрация

РУМЯНА БЕЛЧЕВА

Библиотекар

 

 

 

 

 

 

 

ЗЛАТИНА ТОНЕВА

Счетоводител

 

 

 

 

ОЛГА ФИЛИПОВА

Завеждащ административна служба

 

 

 

 

 

 

 

МАРИЯНА РУСЕВА

Административен секретар

 

 

 

 

 

 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Технически сътрудник

 

 

 

 

 

 

 

РАДОСТИНКА СТАНКОВА

Домакин

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА

Медицински специалист