Рекламна графика

      Рекламната графика е художествена форма на съвременните комуникации, съчетаваща графичния дизайн, плаката и дигиталните технологии.

    Взаимната връзка със заниманията по рисуване, живопис, шрифт, комбинаторика и компютърна графика, както и всички общообразователни дисциплини, създават всестранно развити личности с отлични изобразителни способности, графична култура и динамично логическо мислене.

      Преподаваната методика включва особена система от знаци и значения, чиято цел е да изгради уникален символен език, графични навици на чистота и естетика.

        Обучението по специалността формира у младите хора качества като комуникативност, умение за работа в екип, толерантност, активна гражданска позиция и гарантира реализацията им в съвременния професионален живот.

***

КЪДЕ КАНДИДАТСТВАТ НАЙ-ЧЕСТО СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШИЛИ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ?

След завършване на специалност „Рекламна графика“ дипломантите кадидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

 • Национална художествена академия
  • Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
  • Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
  • Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

  • Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация
 • Нов Български университет
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Графичен дизайн
  • Анимационно кино
  • Реклама
 • Технически Университет
  • Инженерен дизайн
 • Други университети в страната и чужбина.