Професионална подготовка (VIII – XII кл.)

Ивелина Димитрова

заместник-директор по учебно-производствената дейност

 

* Бургаски свободен университет – специалност „Стопанско управление“;

* Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Информационно-комуникационни технологии в образованието“;

* IV ПКС.

Маргарита Тодорова

учител, теоретично обучение

 

* Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност „Туризъм“ с немски език;
* правоспособност – учител по икономически дисциплини, английски и немски език;
* Работила в туристически агенции.
 

Николай Тодоров

учител, теоретично обучение

 

* Завършва Университета по хранителни технологии – Пловдив със специалност „Туризъм“;

* Има богат опит на управленски позиции в международни компании;

* Владее свободно английски език;

* Сертифициран IELTS Trainer Cambridge University Certificate;

* Носител на два сребърни статута от British Council Bulgaria.

 

Николина Димитрова

учител, практическо обучение

 

* Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност „Организация и управление на хотела и ресторанта“;

* Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност „мениджмънт на туристическото предприятие“;

* работила като екскурзовод в една от най-големите туристически агенции повече от 20 години;

* супервайзор дестинация за чешки туристически пазар;

* говори чешки и английски език.