Туризъм и икономика

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Заместник-директор по учебно-производствената дейност

Бургаски свободен университет – специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, бакалавър;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, магистър;

IV ПКС.

 

 

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Учител, теоретично обучение

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, бакалавър;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – професионална квалификация – УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА;

V ПКС.

 

 

 

МАРГАРИТА ТОДОРОВА

Учител, теоретично обучение

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност ТУРИЗЪМ с немски език;

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – педагогическа правоспособност УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА;

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – педагогическа правоспособност УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК.

 

 

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА

Учител, практическо обучение

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНТА;

Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ;

Екскурзовод с чешки и английски език, супервайзър за чешкия туристически пазар.