Контакти

Средно училище „Епископ Константин Преславски“

Република България, 8010 Бургас, ж.к. „Славейков“ до бл.44

Ел. поща: [email protected]

Градски телефонни номера:
Мартин Илиев – директор: 056 86 09 05
Вътрешна телефонна централа: 056 86 09 06

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 
ВЪТРЕШНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
   
ГРАДСКИ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА ЦЕНТРАЛАТА: 056 86 09 06
   
ВЪТРЕШЕН НОМЕР АБОНАТ
10 АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР (ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОННАТА ЦЕНТРАЛА) – МАРИЯНА РУСЕВА
11 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ – МОМКА МОМЧЕВА
12 ДИРЕКТОР – МАРТИН ИЛИЕВ
13 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ/ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ – ХРИСТИНА ИЛИЕВА / ВАНЯ ПЕТРОВА
14 ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ – ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА
15 ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА – ОЛГА ФИЛИПОВА
16 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК – СВЕТОЗАР ЯНЕВ
17 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ – ЛИЛЯНА СТОЯНОВА
19 БИБЛИОТЕКА – РУМЯНА БЕЛЧЕВА
20 ДОМАКИН – РАДОСТИНКА СТАНКОВА
21 МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (ТРЕНЬОРСКА СТАЯ) – КРАСИМИРА ЯНЕВА, ИЛКО КАРАГУТОВ
22 ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (ТРЕНЬОРСКА СТАЯ)  – КОНСТАНТИН ПЕЕВ, КРАСИМИР КОСТАДИНОВ
23 БАСЕЙН (МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ)
24 ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ – КОНСТАНТИНА КОЛЕВА
25 УЧИЛИЩЕН СТОЛ
26 ОХРАНА – ГЛАВЕН ВХОД
27 РЕСУРСЕН КАБИНЕТ – ВЕЛИЧКА ПЕЕВА
28 РЕСУРСЕН КАБИНЕТ – ПЕТЯ ТАНЕВА
29 УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ – ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
72 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – ИРИНА ГЕОРГИЕВА