Материална база

      Богатата материално-техническа база на училището е предпоставка както за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес, така и за провеждането на многообразни извънкласни дейности.

      В Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас паралелките от начален етап имат собствени класни стаи, за които учениците се грижат и поддържат. Обособени са специализирани кабинети по всички учебни предмети, лаборатория по химия, 4 зали по информационни технологии, обезпечени с модерни компютърни конфигурации, в цялата сграда е осигурен е стационарен и безжичен оптичен Интернет, има медицински кабинет, кабинети за ресурсно подпомагане, логопедичен кабинет и кабинет на училищния психолог, актова зала с 250 места, библиотека с над 10 000 тома читателски фонд, кабинет по религия – източно православие, учебен плувен басейн, два физкултурни салона, фитнес зала, зали за тенис на маса и за хореография, открито футболно игрище с изкуствена трева, училищна столова с павилион за пакетирани закуски.