Културните институции като образователна среда (МОН)

      В тематичния цикъл на настоящия проект са включени музейни дейности, свързани с учебното съдържание по история и цивилизации, по география и икономика, по човекът и природата и по биология и здравно образование в прогимназиален етап. Заедно с уредниците и екскурзоводите децата ще учат как се съхраняват движими културни ценности, природни забележителности, растителни и животински видове, характерни за родния край, как да се представят пред публика, как да разработят туристически маршрути.

     Проектът е насочен към историята и природата на Бургаския край и по-голямата част от заниманията са свързани с регионалната история и с изучаване на местната флора и фауна. Включени са и уроци, които целят повишаване на патриотичния дух и укрепване на чувството за самоопределяне, чрез посещение на музейни експозиции на територията на област Шумен.1.Посещение в Исторически музей – Бургас на учениците от VII А клас с класен ръководител Нели Николова и с г-н Добри Добрев – старши учител по история и цивилизации на открит урок на тема „Европейското влияние в Бургас в началото на ХХ век“ (13 март 2019 г.).

2. Посещение в Етнографски музей – Бургас на учениците от VI А и VI Б клас с г-жа Катя Иванова и г-жа Павлина Маринова – старши учители по български език и литература на открит урок на тема „За Странджа, старината, живата традиция и Бургаския етнографски музей“ (18 март 2019 г.).

3. Посещение в Природнонаучен музей – Бургас на учениците от VII Б клас с класен ръководител Ирина Ганева – старши учител по география и икономика и с г-жа Петя Симеонова – старши учител по химия и опазване на околната среда на открит урок на тема „Растенията на Странджа планина“ (19 март 2019 г.).

4. Като част от дейностите по изпълнението на проекта, нашите ученици се запознаха на терен с българското културно-историческо наследство, посещавайки старите български столици Плиска и Велики Преслав и паметници от времето на Първото българско царство (Шуменска крепост, Мадарски конник) на територията на Регионалния исторически музей в Шумен. (18 април 2019 г.).

5. Посещение в Археологически музей – Несебър (град-музей, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО) на учениците от V В клас с класен ръководител Росен Поборников и учител в занималня Христина Петрова на открит урок на тема „Несебър през вековете“ (20 май 2019 г.).

6. Посещение в Исторически музей – Малко Търново и в природната сбирка към него на учениците от V А и V Б клас с класни ръководители Недка Градева и Катя Иванова на открит урок на тема „Фауната на Странджа“ (20 май 2019 г.).