Български език и литература

Пролетина Иванова старши учител
Завършила Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;
 Притежава IV ПКС;
 Работи по проекти, инициатор на събития и инициативи.
Иванова15 Катя Иванова старши учител
 Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, притежава V ПКС;
  Има повече от 20 години педагогически стаж като учител по български език и литература в основни и средни училища;
 Притежава сертификат за компютърни умения, идеен организатор на тържества и прояви в училището.
Ваня Петрова заместник-директор по УТД
Завършила Българска филология в Пловдивдси университет „Паисий Хилендарски“;

Дългогодишен опит в работата с деца и с хора с увреждания.

Сийка Славова учител Завършила българска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Специалист по морфология на българския език.

Милена Димитрова учител ГЦОУД
Завършила Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, специалност Българска филология с професионална квалификация „Филолог и учител по български език и литература“;

Предишен опит – работа с деца.

Ния Йочева учител Средно образование – ПГСАГ гр. Шумен;

Бакалавър – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Българска филология“ с допълнителна педагогическа квалификация, придобита квалификация „Филолог, учител по български език и литература“

Магистър – Шуменски университет “ Епископ Константин Преславски“, специалност “ Българска филология: Семиотика на културата“, придобита квалификация „Филолог, културолог“

IV ПКС

Павлина Маринова старши учител ГЦОУД
Завършила Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; 
 Има повече от 15 години педагогически стаж като учител по български език и литература в основни и средни училища;
 Притежава сертификат за компютърни умения, носител е на V ПКС.
Диян Димов учител

Завършил Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, специалност “Български език и литература и история”, Професионална квалификация: “Учител по български език и литература и история”.

Притежава сертификат за „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365“.

Георги Гешев учител ГЦОУД Завършил Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 1991 година  – Специалност „Български и английски език“.

Училищен и университетски преподавател с над 30 години стаж.