График на класните работи

СУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ

Клас, паралелка учебен предмет дата на провеждане на класната работа
Български език и литература 13.12.2023
Математика 7.12.2023
Български език и литература 14.12.2023
Математика 7.12.2023
Български език и литература 13.12.2023
Математика 7.12.2023
Български език и литература 13.12.2023
Математика 7.12.2023
Български език и литература 19.12.2023
Математика 7.12.2023
Български език и литература 12.1.2024
Математика 7.12.2023
Български език и литература 8.1.2024
Математика 7.12.2023
Български език и литература 12.1.2024
Математика 7.12.2023
Български език и литература 5.12.2023
Математика 13.12.2023
Български език и литература 4.12.2023
Математика 13.12.2023
Български език и литература 4.12.2023
Математика 13.12.2023
Български език и литература 7.12.2023
Математика 13.12.2024
Английски език 18.12.2023
Български език и литература 13.12.2023
Математика 9.1.2024
Английски език 7.12.2023
Български език и литература 15.12.2023
Математика 9.1.2024
Английски език 7.12.2023
Български език и литература 15.12.2023
Математика 9.1.2024
Български език и литература 14.12.2023
Италиански език 16.1.2024
Математика 9.1.2024
Английски език 13.12.2023
Български език и литература 18.12.2023
Математика 10.1.2024
Немски език 5.1.2024
Руски език 5.1.2024
Английски език 4.12.2023
Български език и литература 18.12.2023
Италиански език 14.12.2023
Математика 10.1.2024
Немски език 14.12.2023
Английски език 4.12.2023
Български език и литература 18.12.2023
Математика 10.1.2024
Испански език 5.1.2024
Китайски език 5.1.2024
10а Английски език 7.12.2023
10а Български език и литература 12.12.2023
10а Математика 9.1.2024
10а Немски език 19.12.2023
10а Руски език 19.12.2023
10б Английски език 7.12.2023
10б Български език и литература 14.12.2023
10б Математика 10.1.2024
10б Руски език 18.12.2023
10в Английски език 5.12.2023
10в Български език и литература 14.12.2023
10в Математика 9.1.2024
10в Испански език 5.1.2024
10в Китайски език 5.1.2024
11а Български език и литература 8.1.2024
11а Математика 15.1.2024
11а Немски език 19.12.2023
11б Английски език 18.12.2023
11б Български език и литература 11.1.2024
11б Математика 15.1.2024
12а Български език и литература 13.12.2023
12а Математика 20.12.2023
12а Немски език 7.12.2023