Заместник-директори

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

МОМКА ИВАНОВА МОМЧЕВА

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършила със златен медал Икономическия техникум „Начо Иванов“ – Бургас и с отличен успех Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски” – магистър – специалност Математика и информатика (1993).
 • Преминала обучение за формиране на базисни управленски компетентности (за длъжността помощник-директор) – НИОКСО – Банкя (2014).
 • Придобила международен сертификат Microsoft Office Specialist.
 • Придобита IV ПКС.
 • Ползва руски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Помощник-директор по учебната дейност в Търговска гимназия – Бургас (2012 – 2014).
 • Председател на Методическото обединение „Информатика и информационни технологии” в Търговска гимназия – Бургас (2009 – 2012).
 • Класен ръководител в Търговска гимназия – Бургас (1993 – 2014).
 • Технически изпълнител и организатор на проекти по национални и европейски програми.
  •  

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученик, който е първия представител на България на световното състезание Microsoft Office Specialist – 2013.
 • Ментор на ученици, завоювали първо място в авторитетното състезание по информационни технологии „Свети Николай Чудотворец“.
  •  

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Бургаски свободен университет – бакалавър – специалност Стопанско управление (1999).
 • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – педагогическа правоспособност (2013).
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Информационно-комуникационни технологии в образованиета“, магистър.
 • Придобита IV ПКС.
 • Ползва английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Регионален представител на издателство „Просвета“ (2014 – 2016).
 • Преподавател в Търговска гимназия – Бургас (2014 – 2015).
  •  

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Ръководител на ученици, завоювали призови места на състезания по икономика и счетоводство.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност Начална училищна педагогика.
  • Придобита I ПКС.
  • Ползва руски и английски език.
 •  

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Класен ръководител в Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ и в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.
 • Председател на методически обединения на учителите в начален етап.
 • Главен учител в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас (2015 – 2019).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Високи резултати на ученици, постигнати на национални и международни състезания, както и от Националното външно оценяване в IV клас по български език и литература и по математика.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

ПО УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ВАНЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” – специалност Българска филология.
 • Унивреситет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – специалност Стопанско управление (в сферата на културата, изкуството и образованието);
 • Ползва френски и английски език.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Класен ръководител в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас (до 2022 г.).
 • Ръководител на екипи по изготвяне и реализиране на национални проекти.
 • Директор на общинско предприятие „Морски знаци“ (до 2021 г.).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Високи резултати на ученици от Националното външно оценяване в VII клас по български език и литература.
 • Дългогодишен опит в работата с деца и с хора с увреждания.