Дневен режим

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М

на учебните часове и занятията в ГЦОУД за учебната 2023/2024 година

 

       През учебната 2023/2024 година училището е на едносменен режим на обучение, като учениците в начален и прогимназиален етап са на целодневна организация на учебния процес.

 

I II  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на часовете

час Група за ЦОУД

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,35 ч. 2 от 13,45 ч. до 14,20 ч.
2 от 08,55 ч. до 09,30 ч. 3 от 14,30 ч. до 15,05 ч.
3 от 09,45 ч. до 10,20 ч. 4 от 15,15 ч. до 15,50 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,25 ч. 5 от 16,05 ч. до 16,40 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,15 ч. 6 от 16,50 ч. до 17,25 ч.
  Време за обяд (III клас) от 12,30 до 13,45 ч.

   

 

III IV  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на часовете

час Група за ЦОУД

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч.  
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч. 2 от 14,30 ч. до 15,10 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч. 3 от 15,15 ч. до 15,55 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч. 4 от 16,00 ч. до 16,40 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч. 5 от 16,50 ч. до 17,30 ч.
6 от 12,30 ч. до 13,10 ч. 6 от 17,35 ч. до 18,15 ч.
  Време за обяд (III – IV клас) от 13,15 до 14,30 ч.

 

 

V – VII  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на часовете

час Група за ЦОУД

продължителност на занятията

1 от 08,00 ч. до 08,40 ч.  
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч. 2 от 14,50 ч. до 15,30 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч. 3 от 15,35 ч. до 16,15 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч. 4 от 16,20 ч. до 17,00 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч. 5 от 17,05 ч. до 17,45 ч.
6 от 12,30 ч. до 13,10 ч. 6 от 17,50 ч. до 18,30 ч.
7 от 13,20 ч. до 14,00 ч.  
  Време за обяд (V – VII клас) от 14,05 до 14,45 ч.

 

VIII – XII  КЛАС

 

час учебни часове

продължителност на часовете

1 /предчас/ от 08,00 ч. до 08,40 ч.
2 от 08,50 ч. до 09,30 ч.
3 от 09,40 ч. до 10,20 ч.
4 от 10,50 ч. до 11,30 ч.
5 от 11,40 ч. до 12,20 ч.
6 от 12,30 ч. до 13,10 ч.
7 от 13,20 ч. до 14,00 ч.
8 от 14,10 ч. до 14,50 ч.