Образование за утрешния ден (МОН)

 

 


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект BG05M2OP001-2.012-0001,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014 – 2020 г. и финансовия принос на ЕСИФ

 

Уважаеми ученици и родители,

         Министерството на образованието и науката ви кани да влезете в новата платформа Дигитална раница – www.edu.mon.bg. Там ще откриете богат набор от дигитално образователно съдържание, ще имате бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи. Там ще бъдат публикувани оценки, домашни, присъствия – всичко ще бъде на едно място. Учениците влизат с името и паролата си за MS Teams.

           Повече информация за платформата можете да видите на следната връзка:

Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас | Facebook

 

        Училищен екип за организация и управление (УЕОУ) на дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас през учебните 2019/2020 и 2020/2021 година:

  • координатор „Организация и управление“: Мартин Костадинов Илиев – директор;
  • експерт „Техническо и финансово изпълнение“: Олга Атанасова Георгиева – завеждащ административна служба.

Групи за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ през учебната 2019/2020 година и техните ръководители в Средно училище „Епископ Константин Преславски“Бургас:

Класове,
за които е предназначено обучението
Наименование на групата Ръководител Брой учебни часове Начална дата на обучението

Край

Брой ученици
1 IV – VIII Дигитална фотография Данаил Николов 70 12.02.2020 г. 29.05.2020 г. 15
2 X Програмиране Момка Момчева 70 06.02.2020 г. 24.06.2020 г. 12
3 IX – XII Уеб програмиране Тодорка Димова 70 06.02.2020 г. 04.05.2020 г. 12

Групи за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ през учебната 2020/2021 година и техните ръководители в Средно училище „Епископ Константин Преславски“Бургас:

Класове,
за които е предназначено обучението

Наименование на групата

Ръководител

Брой учебни часове

Начална дата на обучението

Край

Брой ученици

1

VI

Електронно общуване

Гергана Илиева-Гюл

70

01.12.2020 г.

30.06.2021 г.

13

Линк къв ИСУП: https://oud.mon.bg/

 

Учебна 2023/2024 година

„ОБРАЗОВАТЕЛНА РОБОТИКА“
 
     През учебната 2023/2024 година в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас продължи реализирането на проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“.
      През месец октомври 2023 г. стартира дейността си клуб „Образователна роботика“ с ученици от III и IV клас с ръководител Величка Пръвчева – старши учител по информационни технологии.
        Учениците се запознаха с OZOBOT. Един от най-малките роботи в света, с диаметър от 2,54 см, чието приложение е във всички нива на образователната система за формиране на умения за кодиране и развиване на творческо и логическо мислене.
       По време на обучението си учениците изпълняваха специални движения с бота, показваха последователност от събития. Проведоха занимания за разчитане на код и създаване по него на история, а също и създаване на код по дадена история и визуализиране на изображения по тази история. Споделиха наученото с учениците от III А клас с урок за монетите в България и как да ги пресмятат, след това ги подредиха в низходящ ред и ги нанесоха на импровизирана планина.
        Едно от най-интересните за учениците занимание се оказа свързано с наследяване на характерни черти при животните – кученца и котенца. Наследяването на характерните черти се определи чрез случаен избор на OZOBOT на различните части. Получиха се различни красиви животни. Проведоха и занятие свързано с астрономията и представиха дейността си с учениците от IV Б клас на тема „Слънчева система“. С помощта на ботовете си децата направиха планетите от Слънчевата система, начертаха им орбитите и импровизираха моделирайки своя Слънчева система.
        Последните занимания в клуба бяха посветени на OZOBLOCKLY. Управление на ботове чрез дистанционно блоково програмиране.
        На финала всички участници в проекта получиха сертификати за успешното овладяване на начални дигитални умения.