Директор

 МАРТИН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

 

 ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

 • Завършил с отличен успех ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново – магистър по история и география (2000).
 • Магистър по специалността „Организация и управление на образованието” – ВТУ (2005).
 • Получил директорска правоспособност, след завършен курс и защитен дипломен проект  – НИОД – Банкя (2010).
 • Придобита ПЪРВА ПКС – ДИКПО – Варна (2012).
 • Владее свободно английски, руски и сръбски език, ползва италиански, френски, немски и испански.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ:

 • Председател на Студентския съвет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” (1999 – 2000).
 • Председател на Методическото обединение „Обществени науки и гражданско образование” в Търговска гимназия – Бургас (2010 – 2012).
 • Председател на синдикалното дружество на Независимия учителски синдикат към КНСБ в Търговска гимназия – Бургас (2011 – 2012).
 • Като учител – ръководител на проекти по програмите „Училището – желана територия на ученика” (2010) и „С грижа за всеки ученик” (2012).

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ:

 • Член на Националната комисия за проверка и оценка на държавните зрелостни изпити по география и икономика (2009 – 2012).
 • Учител-наставник по проекта „1000 стипендии” на фондация „Комунитас” (2009 – 2012).
 • Ментор на ученик-лауреат, завоювал трето място на Националната олимпиада по география и икономика  (2012).