„ТВОЯТ ЧАС“

учебна 2017/2018 година

КЛУБ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ с ръководител Момка Момчева

       На 29.03.2018 год. и 30.03.2018 год. от 15:00 часа в компютърна зала № 4 се проведоха публични изяви на учениците от Средно училище „Епископ Константин Преславски“, участници в клуб „Графичен дизайн“ с ръководител Момка Момчева – заместник-директор по учебната дейност и преподавател по информатика и информационни технологии. Представен бе демонстрационен урок за изработване на визитки, флаери, брошури и плакати. Направена бе дигитална изложба на създадените от учениците графични документи.

      Събитието бе уважено от ръководството на училището, родители и ученици. Участниците демонстрираха придобитите знания за растерна и векторна графика, умения и компетентности за работа с графичен софтуер Corel Draw. Екипна работа, авторски идеи, творчески подход,

креативност, чувство за естетика, усет за композиции и цветове (придобит в часовете по изобразително изкуство) – това бяха част от качествата, формите и методите на работа, които показаха и използваха учениците. С идеи за дизайнерско оформление участваха и родители на учениците.

        Завършените графични творби бяха високо оценени от присъстващите.

 

 

 

 

 

КЛУБ „ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ с ръководител Красимира Димитрова

      На 28.03.2018 г. се проведе заключителното занятие в клуб по интереси „Забавен английски език“ с ръководител Красимира Димитрова – старши учител по английски език. Занимателните езикови игри и мини състезанията по спелуване привлякоха, както участниците в група по проекта от VА и VБ класове, така и техните съученици.

 

 

 

 

КЛУБ ЗА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ „ИЗВОРЧЕ ВЪЛШЕБНО“ с ръководител Константина Колева

       Последното занимание на клуба по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година бе планирана изява на децата пред техните родители. Проведе се на 30.05.2018 г. в „Клуба на ученика“ на СУ „Еп. Константин Преславски“.

       Учениците разделени на три групи осъществиха в последователност три дидактични задачи . Формираха въпросително, съобщително и възклицателно изречение с подготвен словесен материал. Замениха съществително от изречението с лично местоимение  и образуваха синонимни двойки думи. Децата работиха в екип, за да осъществят поставените задачи и групата работила най-бързо и точно бе обявена за първенец. След това пред родителите бе театрално пресъздадена приказката „Медената питка“. В края на заниманието  всяко дете получи грамота с лично послание към него, посочваща силната му страна. Към грамотата приложено се предоставиха на родителите постигнатите резултати през годината от децата им и се посочиха лични препоръки за развитие личностния потенциал на учениците.

 

 

 

                                

КЛУБ „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“ с ръководител Ирина Ганева

            Приключи дейността на Клуб „България и Европа“, който бе сформиран по проекта на МОН „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година. В клубната дейност се включиха ученици от шестите класове в учубното заведение.

            Оссновната тема на работа в клуба бе подчинена на обявената от ЕС 2018 година за Европейска година на културното наследство. С желание и интерес учениците участваха в клубните занятия, свързани със задълбочаване на познанията за богатото културно наследство на България и Европа. Извършиха разнообразна изследователска и творческа дейност  проучвайки и представяйки различни уникални фрагменти от културното българско и европейско наследство.

            Събраната информация учениците показаха с постери, ситуирани във фоаето на първия етаж – на 18 април по повод Международният ден за опазване на паметниците на културата за българското материално и нематериално културно наследство и в Деня на Европа – за културното наследство на другите европейски страни.

            Клубът подготви и осъществи, не две както бе планирано, а три представителни изяви пред учениците от трите паралелки в трети клас – за деня на град Бургас (06.12.), за Националния празник (03.03) и за Деня на Европа (09.05). Малките ни приятели от третите класове също помогнаха за достойното отбелязване на трите празника, демонстрирайки любознателност, знания и уважение към културното наследство, което ни позволява да разберем миналото си, но и да погледнем към нашето бъдеще.

 

 

 

СЕКЦИЯ  „БАСКЕТБОЛ“ с ръководител Константин Пеев

      На 06.03.2018 год. от 16:00 часа се проведе публичната изява на учениците от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, участници в клуб „Баскетбол“. Учениците демонстрираха пред своите съученици и ръководството на училището правилата на баскетболната игра и придобитите баскетболни умения, индивидуални качества, характер и увереност на игрището. Показаха перфектна дисциплина, спортен дух и желание за спортни изяви.

       На 07.03.2018 год. от 16:00 часа баскетболистите от „Преславски“ изиграха контролна среща с ученици от други бургаски училища „Приятели на баскетбола“. Гости на срещата бяха ръководството на училището, ученици от СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и родители. Демонстрирана бе спортсменска игра, добра концентрация, отлично познаване на правилата на баскетболната игра, игрови ритъм, успешна стрелба. Директорът на училището поздрави учениците за показаните баскетболни умения и спортен ентусиазъм и връчи грамоти на отборите.

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ  „ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ“ с ръководител Добри Добрев

      Заснемане на участието на „Преславски“ на празничното шествие на бургаските училища на 24 май 2018 г.


 

учебна 2016/2017 година

Клуб „Компютърна графика“ с ръководител Момка Момчева – заместник-директор по учебната дейност и преподавател по информатика и ИТ   

      На 11.05.2017 год. от 10:00 часа в компютърна зала №4 се проведе публичната изява на учениците от СУ „Епископ Константин Преславски“, участници в клуб „Компютърна графика“. Представен бе демонстрационен урок за изработване на брошури и плакати, популяризиращи дейността на училището. Гости на срещата бяха ръководството на училището, родители и ученици от СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Учениците демонстрираха придобитите знания и уменията за приложен софтуер за компютърна графика Corel Draw чрез работа върху брошури и плакати. Те показаха умения за работа в екип, толерантност, креативност, гъвкавост и отговорност. За включване на елементи в графичните издания и тяхното дизайнерско оформление с идеи участваха и родители на учениците.

      На 16.05.2017 год. от 11:00 часа в компютърна зала №4 се проведе публичната изява на учениците от СУ „Епископ Константин Преславски“, участници в клуб „Компютърна графика“. Представени бяха изработените брошури и плакати, популяризиращи дейността на училището. Гости на срещата бяха ръководството на училището, родители и ученици от СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Публичната изява приключи с тест, разработен от ръководителя на групата с приложен софтуер Kahoot, демонстриращ знанията на учениците за компютърна графика. Директорът на училището поздрави учениците за придобитите умения и компетентности.

      Публичните изяви бяха отразени в сайта и фейсбук групата на училището.

Клуб „Ателие по изящни и приложни изкуства“ с ръководител Елена Тодорова – старши учител по изобразително изкуство

       На 27.012017г. се проведе представително мероприятие на „Ателие по изящни и приложни изкуства”. Поканени бяха родители на малките художници от начален етап. Тема на заниманията беше смесването на техники.  Една нестандартна техника е „Монотипия”. За монотипията г-жа Тодорова подготви темперни бои, четки, стъкла, картончета. Главната цел тук беше да фокусират своето внимание върху цветовете на различните сезони и силуетите и да се създадат условия за понижаване на тяхната тревожност и накрая да се вживеят в самостоятелно действие(

      В превод от гръцкки монотипията означава отпечатване. Тази техника беше използвана за развиване навъображението на децата. Създаването на картина „Сезон” помогна на учениците да съживят паметта си и да изкажат свои преживявания. Въпросите: „Какво чувстват и усещат?“, „Какви са цветовете на времето и формите?“, „Имат ли спомен, свързан с този сезон и време?“, „На какво ухае?“ помогнаха да усетят и разгадаят цветовете и формите на творбата си. 

         Друга техника е тази на колажа. в съчетание с живопис, тя изгражда градивност у децата.

      В основата на работата с Хартиена мозайка е залегнала една игрива лекота при общуването с хартиени късчета и едно непрекъснато взаимодействие между разрушение и създаване. Деструктивните разрушителни сили се преживяват тук като импулс за новооткритие и новосъздаване. Първоначално се събужда нашата природа на събирачи, докато търсим и избираме материал за мозайката: Ние събираме парченца хартия, които ни привличат с ярките си цветове или особена структура. С така събраните от нас хартиени “съкровища” можем след това да играем: да ги разрушим, да скъсаме хартията, за да създадем нашите цветни камъчета. Работата с хартия, без ножици и други помощни средства, позволява не само непосредственото докосване и усещане на лекотата и мекотата на материала с пръсти, но дава и възможност за създаване на оригинални и автентични фоми на отделните “камъчета”. Със своята структура хартията като материал не създава съпротивление и не изисква използване на сила. Самата тя също притежава различни качества: плътност, прозрачност, гладкост, лъскавина и др. Този факт може да бъде преживян като богатство, както при създаването на камъчетата, така и при създаването на самата мозайка.

     Изборът на формат и нанасяне на цветни петна беше тяхна собствена рехабилитация. Изненадата и възклицанието съпътстваха положителните изживявания от „различната техника”. Засиленият интерес от тяхна страна позволи да направят допълнителни отпечатъци с други, по- различни цветове( Част от тях ще бъдат експонирани на годишна изложба, която ще се състои на 30.05.2017 г. в СУ „Епископ Константин Преславски”(

      На 30.03.2017г. представихме изложба в четири детски градини в ж.к. Славейков – гр. Бургас. Едно от последните представителни мероприятия беше „Съвременни техники за рисуване върху коприна“. Интересът от страна на родители беше голям. 

Клуб «Компютърно моделиране» с ръководител Величка Пръвчева – старши учител по информатика и информационни технологии

      На 9 май 2017 година учениците от групата по интереси „Компютърно моделиране“ заедно с ученици от групата «Играй, сърфирай, програмирай» и ученици от 5 клас занимаващи се с компютърно моделиране в чсовете по допълнителна подготовка съвместно обмениха опит и представиха проектите си. Учениците получиха стикери по случай първия рожден ден на Scratch котката в училище. Проектите на учениците ще се представят през целия месец май на видео пред Дирекцията на училището за да могат родители, учители и ученици да се запознаят с дейността на малките програмисти. На събитието присъстваха учители по информатика и информационни технологии.

       На 10 май 2017 година се проведе открит урок «Обърната класна стая», където учениците от групата по интереси «Компютърно моделиране» бяха ментори на своите учители, които направиха първият си проект в платформата на Scratch. Атмосферата беше творческа и наситена с много емоции. Учениците се оказаха много добри учители, а учителите старателни ученици. Накрая се почерпихме със сладкиши. Събитието е регистрирано в инициатива за честване на Scratch Day по света в платформата https://day.scratch.mit.edu. На събитието присъстваха начални учители, учител по химия, медицинската сестра в училището. С малко тъга се разделихме и си обещахме следващата година да продължим пътешествието в света на програмирането.


      Знаем ли правилата за безопасно сърфиране и комуникиране в интернет пространството? С ученици от IIIв и IVб клас се запознахме с правилата, чрез образователна игра в занимание по интереси по проект „Твоят час“. На 14 февруари 2017 г. се проведе дискусия за това как постъпват учениците в различни ситуации, когато използват интернет. Заниманието е част от училищната кампания в чест на международния Ден за безопасен интернет.

       По какво се различаваме …? А по какво си приличаме …? С учениците от Vб клас помислихме за приликите и разликите между хората. Колкото и различни да сме всички, ние се радваме, тъгуваме, имаме нужда от въздух, храна и вода, но имаме нужда и от приятели. Различията правят света красив! Урокът бе част от училищната кампания в чест на международния Ден за безопасен интернет. По забавен начин чрез различните поздрави по света и рисунки за емоциите, които изпитват обижданите и тормозени деца и тези, които имат приятели и са приети въпреки различията си, научиха как могат да помогнат на свой съученик, който е обиждан и пренебрегван. Този урок ще помогне на децата да се замислят по темата за различните деца, както в реалния свят, така и в Интернет пространството.

       На събитията присъстваха психолога на училището – Светозар Янев и председателя на съвета «Твоят час» – Кремена Русева – заместник-директор по учебно-творческата дейност, а снимките от часовете бяха публикувани във фейсбук страницата на училището.

Клуб «Млад талант» с ръководител Радостина Калоянова –  учител в начален етап

       На 30.03.2017 г., четвъртък от 18ч. бе премиерата на  театралния  спектакъл „ПАПАГАЛЧЕТО РОНИ“  поставен  по проект „Твоя час“ от Клуб „Млад талант“. Участваха  ученици от 3 “а“ клас  с ръководител  Радостина Калоянова от СУ „Епископ“ Константин Преславски“ гр. Бургас.

     Събитието се проведе в Актовата зала на училището. Участниците показаха пред ученици, учители и родители не само блестящи артистични и танцови умения, но и умения за работа в екип, толерантност, гъвкавост и отговорност, за които получиха заслужени аплодисменти.

     За  изработване на декорите, костюмите и озвучаването  на някой сцени, взеха участие не само учениците, но и някои от техните родители.

Клуб «Плувам – здраве и забавление» с ръководител Красимира Янева – старши учител по физическо възпитание и спорт и треньор по плуване

       На 30 март 2017 г се проведе демонстрация в плувния басейн на СУ „Епископ Константин Преславски“. Гостува ни Мария Златкова – спасител от БЧК. Децата се запознаха нагледно с различните специални уреди и начина на тяхното използване при нужда в екстремна ситуация. Научиха различни техники, използвани за водно спасяване. Сами приложиха някои от тях под формата на щафетни игри.

 

 Клуб „Европа“ с  ръководител Ирина Ганева – старши учител по география и икономика

       На 10.02.2017 г. петокласниците от „Клуб Европа“ с ръководител на клуба Ирина Ганева отбелязаха Освобождението на гр. Бургас чрез публична изява на тема „Бургас – европейски измерения“. Изявата бе организирана в кабинета по география и подготвена по проект „Твоят час“. На събитието бяха поканени родителите на учениците и ръководството на училището. Чрез представяне на мултимедийни презентации, четене на есе и изнасяне на рецитал, учениците показаха знания за историята, културата и европейското развитие на родния град, дух на родолюбие и гордост от достойното място на Бургас сред европейски градове. Родителите благодариха на децата за поднесената информация и създаденото настроение и ги изненадаха с малка почерпка.

     Подготовката и представянето на публичната изява на учениците бяха свързани с възлагане на проучвателна дейност, стимулиране изразяването на мнение, поемането на отговорност и способстваха за изграждане на социални умения като комуникативност и екипност.

Клуб „Млад пианист“ с  ръководител Людмила Въндева – старши учител по музика

     Ние, малките пианисти от клуб „Млад пианист“ се подготвяме усърдно за предстоящата ни първа изява на сцена през месец май. Трудим се и се вълнуваме много!

       На 31 май 2017 г., в навечерието на Деня на детето г-жа Елена Тодорова – преподавател по изобразително изкуство и г-жа Людмила Въндева – преподавател по музика в СУ „Епископ Константин  Преславски“ – Бургас проведоха съвместна заключителна изява на клубовете “Ателие по изящни и приложни изкуства” и “Млад пианист” по проект „Твоят час“, която включваше презентация на картини на фона на музика и пърформанс – създаване на мандала от цветни камъчета на фона на музика.

Клуб „Млад природолюбител“ с  ръководител Стефка Богданова – старши учител в начален етап

      На 21.04.2017 година от 13,20 часа се проведе публична изява на учениците от 4.а клас, участници в клуб „Млад природолюбител“.Четвъртокласниците се запознаха с кратка информация за това от кога се отбелязва Денят на Земята, кога нашата страна се включва в отбелязването на събитието и с какво учениците и техните връстници биха допринесли за нейното опаване и съхраняване за идните поколения. Събираните материали  по темата (рисунки, кръстословици, интересна информация и др.) бяха оформени в“ Книга за природата и нейното опазване“. В класната стая бе оформен кът и табло по темата, бяха поставени и кутии за разделно събиране на отпадъците, а в коридора на училището бе оформен кът, който включваше „Зелени проекти“от природни материали, „Еко – фантазии“ от отпадъчни материали, „Икебана“- аранжировка от цветя и миди и изработената книжка на екологична тематика. При изготвянето на проектите се включиха и някои от нашите майки. Така представихме най- атрактивна дамска чанта изработена от стар дънков панталон и макет на Слънчевата система. Същата изложба стана част от училищната инициатива във връзка със събитието. Празникът завърши с почистване на класната стая, стаята за отдих и коридора. С отбелязването на това събитие малките ученици за пореден път  разбраха, че Земята е наш общ дом, който трябва да пазим, съхраним и предадем на бъдещите поколения.

Клуб “Подай ръка!” с ръководител Светозар Янев – училищен психолог

             На 7 април 2017 г. учениците от клуб “Подай ръка”, създаден по проект „ТВОЯТ ЧАС“ през учебната 2016/2017 година в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за ученици с обучителни трудности, имаха среща с бургаската поетеса Кирилка Вулова. Децата имаха възможност за непосредствен разговор с твореца, по време на който чуха нейни стихотворения от последната ѝ стихосбирка, поставиха въпроси и споделиха свои мисли за литературата и поезията. Срещата се проведе съвместно с ученици от ПГСАГ “Кольо Фичето” – Бургас в конферентната зала на професионалната гимназия.