„Знание за здраве“

IMG_0801                 От 5 октомври до 30 ноември 2015 г. за втора поредна година в нашето училище бе реализиран проекта „Знание за здраве”. Той бе осъществен по програмата на Община Бургас за насърчаване на малки училищни проекти, промотиращи здравословен начин на живот сред бургаските ученици. Цел на нашия проект бе повишаването на здравната информираност на учениците и изграждане на нагласи за здравословно отговорно поведение. Бяха обхванати 10 паралелки от V до Х клас с общо 206 деца. Дейностите бяха структурирани в  2 модула:

–          Модул І. „Здрав дух в здраво тяло”. В него бе проведен краткосрочен психолого-педагогически тренинг с акценти върху здравословното хранене, подържането на дневен здравословен режим и вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества. Заедно с тренинга за учениците бе организиран и вътрешно училищен конкурс за ученическа рисунка и постер на тема: „Основни рискове в пубертетната възраст”.

–      Модул ІІ. „Здравословно сексуално поведение”. Основните дейности IMG_0857в него намериха израз в подготовката и провеждането на ученическо състезание (викторина) между представителни отбори на ІХ и Х клас на тема: „ Рисково сексуално поведение и болести предавани по полов път”.

       Екипът на проекта с координатор Светозар Янев, училищен психолог, и членове: Елена Тодорова – старши учител по  Изобразително изкуство, Лиляна Стоянова – медицинска сестра, Димитринка Желязкова – старши учител  по Биология и ЗО и Петя Симеонова – старши учител  по Химия и ООС награди общо 41 ученика взели активно участие в представителните мероприятия.

[gview file=“http://preslavski.org/wp-content/uploads/2015/12/znanye-za-zdrave-2015.pdf“]

ПРОЕКТЪТ „ЗНАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ“ през 2015 г.

(октомври – ноември 2015 г.)

ПРОЕКТЪТ „ЗНАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ“ през 2014 г.

(септември – октомври 2014 г.)