Консултации за ученици

СУ  “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – БУРГАС

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Време на провеждане на консултацията  Място на провеждане на консултацията (кабинет №)
Анета Цветкова – Балболова сряда 14,10 – 14,50 39
Ангел Попов четвъртък 15,00 – 15,40 11
Божидарка Койчева  сряда 13,20 – 14,00 1
Ваня Костова петък 15,00 – 15,40 45
Ваня Петрова сряда 14,10 – 14,50 45
Величка Пръвчева сряда 14,10 – 14,50 11
Владимир Паунков сряда 15,00 – 15,40 ГФС
Галина Западнева вторник 14,10 – 14,50 31
Галина Стоянова вторник 15,00 – 15,40 37
Данаил Николов  понеделник 15,00 – 15,40 102
Даниела Костадинова четвъртък 15,00 – 15,40 41
Диляна Желева понеделник 15,00 – 15,40 37
Диян Димов понеделник 14,10 – 14,50 44
Елена Тодорова понеделник 15,00 – 15,40 101
Емилия Ефтимова вторник 15,00 – 15,40 52
Зоя Стоева  четвъртък 13,20 – 14,00 13
Ивелина Димитрова сряда 15,00 – 15,40 24
Илко Карагутов понеделник 14,10 – 14,50  МФС
Ирена Меранзова петък 15,00 – 15,40 40
Ирина Вапцарова понеделник 14,10 – 14,50 30
Ирина Ганева понеделник 14,10 – 14,50 27
Константин Пеев сряда 14,10 – 14,50 1
Красимир Костадинов  сряда 14,10 – 14,50 106
Красимира Димитрова вторник 15,00 – 15,40 48
Красимира Янева  четвъртък 15,00 – 15,40 1
Лилия Воронкова петък 15,00 – 15,40 53
Малина Георгиева петък 12,30 -13,10 16
Маргарита Тодорова вторник 15,00 – 15,40 35
Марина Костадинова четвъртък 15,00 – 15,40 49
Мария Аврамова понеделник 12,30 -13,10 19
Мая Въжарова сряда 15,00 – 15,40 60
Мая Скочева-Антонова понеделник 13,20 – 14,00 17
Милена Димитрова  вторник 14,10 – 14,50 10
Момка Момчева сряда 15,00 – 15,40 11
Наталия Тодорова четвъртък 15,00 – 15,40 32
Недка Градева вторник 15,00 – 15,40 46
Нели Джованова понеделник 14,10 – 14,50 104
Николай Тодоров  вторник 15,00 – 15,40 50
Николина Димитрова сряда 15,00 – 15,40 40
Николина Желева сряда 12,30 -13,10 8
Ния Йочева сряда 14,10 – 14,50 55
Павел Ненов понеделник 14,10 – 14,50 108
Петя Симеонова четвъртък 14,10 – 14,50 58
Пролетина Иванова вторник 15,00 – 15,40 59
Радослава Атанасова вторник 15,00 – 15,40 26
Росен Поборников понеделник 14,10 – 14,50 106
Росица Костадинова вторник 15,00 – 15,40 47
Росица Казанджиева вторник 13,20 – 14,00 9
Светлана Камбурова понеделник 12,30 -13,10 2
Светлин Стоянов  петък 15,00 – 15.40 43
Сийка Славова петък 14,10 – 14,50 44
Снежана Хаджиева петък 13,20 – 14,00 4
Станимира Костадинова  понеделник 14,10 – 14,50 33
Станка Петкова понеделник 14,10 – 14,50 39
Стефанка Богданова четвъртък 13,20 – 14,00 18
Тодорка Димова сряда 15,00 – 15,40 34
Тоня Стойкова-Ньотева понеделник 14,10 – 14,50 40
Христина Баджева  четвъртък 13,20 – 14,00 5
Христина Илиева понеделник 12,30 -13,10 7
Христина Петрова  сряда 14,10 – 14,50 49
Христо Станчев петък 14,10 – 14,50 107
Юри Пенков понеделник 15,00 – 15,40 31
Янка Пеева четвъртък 14,10 – 14,50 56
Янчо Кайряков сряда 15,00 – 15,40 35