Олимпиади

Постигнати високи резултати на ученици

от СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

на ОБЛАСТНИТЕ и на НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ 


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Руски езикАРТЕМ КУЗИН от 9 А клас, АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ и АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА от 10 Б клас, ВЛАДИСЛАВ ЗИК от 11 Б клас, СВИТЛАНА ЗОТОВА, СОФИЯ ВАРТАПЕТОВА, ВАСИЛ БИРЮКОВ и АНАСТАСИЯ ТУЕВА от 12 А клас – класирани за Национален кръг. ВАСИЛ БИРЮКОВ е определен за ЛАУРЕАТ на националния кръг на олимпиадата в София, а резултатът му е приравнен на оценка Отличен 6,00, а на СВИТЛАНА ЗОТОВА, СОФИЯ ВАРТАПЕТОВА и АНАСТАСИЯ ТУЕВА националната комисия приравнява резултата им на оценка Отличен 5,75.

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Руски езикАЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВ и АНАСТАСИЯ СЕРХИИВНА ПАВЛОВА от 9 Б клас и ВАСИЛ ВАСИЛИЕВИЧ БИРЮКОВ, АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ТУЕВА и СВИТЛАНА СЕРХИИВНА ЗОТОВА от 11 А клас – класирани за Национален кръг. ВАСИЛ БИРЮКОВ се класира на 1-во място в неговата възрастова група на националния кръг във Велинград, АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ, АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА и СВИТЛАНА ЗОТОВА – на 4-то място в техните възрастови групи, а АНАСТАСИЯ ТУЕВА – на 13-то място.

География и икономикаДИМИТЪР ИВАНОВ ЗАЙЧЕВ от 10 Б клас – на 4-то място,ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ от 5 Г клас – на 5-то място на областен кръг в неговата възрастова група.

Химия и опазване на околната средаВАЛЕРИ СТАНКОВ ПЕТРОВ от 7 А клас – на 4-то място, ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА от 7 В клас – на 5-то място на областен кръг в тяхната възрастова група.

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Руски езикАЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЖУРАВЛЕВ от 8 Б клас и КИРИЛО МИКОЛАЙОВИЧ БЕЗСРЕБРЕННИКОВ от 12 А клас – класирани за Национален кръг; ГОАРИК ЕДУАРД СОГОМОНЯН от 7 Б клас – на 2-ро място.

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Български език и литература ДАРИЯ ДИМИТРОВА ПИРОНКОВА от 5 А клас – на 3-то място на областния кръг.

Руски езикГОАРИК ЕДУАРД СОГОМОНЯН от 7 Б клас – на 2-ро място; МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВНА СПИРИДОНОВА от 7 Г клас – на 1-во място; ВСЕВОЛОД АНАТОЛИЕВИЧ ПИТЕЕВ от 7 А клас – на 2-ро място и МАТВЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ ПИТЕЕВ от 7 А клас – на 3-то място на областен кръг в тяхната възрастова група.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Руски език КИРИЛО МИКОЛАЙОВИЧ БЕЗСРЕБРЕННИКОВ от 10 А клас – класиран за Национален кръг; МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВНА СПИРИДОНОВА от 6 Г клас, БЕЛЛА РАФАЕЛЕВНА БИКБОВА от 6 А клас, и МАТВЕЙ АНАТОЛИЕВИЧ ПИТЕЕВ от 6 А клас – заеха 1-во и две 2-ри места на областен кръг в тяхната възрастова група.

Информационни технологииЕМРЕ ШАБАН ЕРЕДЖЕБ от 12 А клас – на 1-во място (направление „Приложни програми“) – класиран за Национален кръг.

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Руски език БЕЛЛА РАФАЕЛЕВНА БИКБОВА от 5 А клас, МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВНА СПИРИДОНОВА от 5 Б клас и ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА от 5 А клас – заеха 1-во, 2-ро и 3-то място на областен кръг в тяхната възрастова група.

Математика МИХАЕЛА ДЕЯНОВА КОЛЕВА от 5 Б клас – на 1-во място на областен кръг в нейната възрастова група.

Информационни технологииКАДИР ИБРЯМ ИБРЯМ и РОСИЦА РУСЕВА СЪБЕВА от 10а клас – на 1-во място (направление „Мултимедийни приложения“); ЯВОР-ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ от 5а клас, БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ДУКОВ от 5б клас и КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ от 5в клас – на 2-ро място (направление „Мултимедия“).

География и икономикаМИХАЕЛА ДЕЯНОВА КОЛЕВА от 5 Б клас – на 1-во място на областен кръг в нейната възрастова група и на 3-то място на националния кръг, проведен във Видин.

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ИнформатикаКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 12а клас – на 1-во място, класиран за Национален кръг

Биология и здравно образованиеАХМЕД ДЕНИС ХАДЖИИБРАХИМ от 12б клас – на 1-во място, класиран за Национален кръг

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

Английски езикДАНИЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ от 9а клас – на 10-то място

География и икономикаГАБРИЕЛА ЧАВДАРОВА ДИМИТРОВА от 6а клас – на 9-то място

География и икономика –  ЖЕЛИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ от 12б клас – на 10-то място

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

География и икономикаКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 9а клас – на 9-то място

География и икономика –  СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ от 9а клас – на 10-то място

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА

Информационни технологииДЕНИС ДРАГАНОВ и ДИАН ДИМИТРОВ от 12а клас – на 2-ро място

Гражданско образованиеЛИЛЯНА ВОЙВОДОВА и ИВАН НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 2-ро място

Английски език ИВАН ЙОВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 3-то място

География и икономикаВЕНКО ПАНАЙОТОВ САВОВ от 12а клас – на 4-то място

География и икономика –  ИВАН ЙОВЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ от 12а клас – на 5-то място

История и цивилизацияНЯГОЛ ГЕОРГИЕВ НЯГОЛОВ от 6а клас – на 5-то място

ФилософияДЕСИСЛАВА РАДОСТИНОВА ТОДОРОВА от 11б клас – на 6-то място

Биология и здравно образованиеНУРАЙ ВЕЛИЕВА ОСМАНОВА от 12б клас – на 8-мо място

Английски езикКАЛОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ от 8а клас – на 10-то място