История

       Началото на днешното СУ „Епископ Константин Преславски“ е поставено през далечната 1976 г. като Основно училище „Димитър Полянов”.

       През 1983 г. училището влиза в нова сграда, построена по експерементален проект на НИСИ – гр. Варна. Предвидено е като 30 класно училище с капацитет 1050 ученици, единственото в града, към онзи момент, с плувен басейн. Първата копка на новата сграда е направена на 5 юни 1981 г. А официалното откриване е през 1984 г.

       От 1987 г. е преобразувано средно училище, а през 1992 г. е преименувано в СОУ „Константин Преславски“ с решение на Общински съвет – Бургас.

       През учебната 1991/1992 година се разкрива прием след завършен VII клас в профилите „Биология“, „Физика“, „Химия“ и „Науки за земята“. През учебната 1999/2000г. е разкрит нов профил „Информатика“ с интензивно изучаване на английски език.

       През годините е осъществяван прием на ученици в IX клас по профилите: „Информатика“, „Информационни технологии“, „Медико-биология“, а също „Митническо комисионерство“, „Екскурзоводство“ и „Моден дизайн“.

      В СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас ежегодно се организират:      

      – Изложба – ПЛАКАТ „ЖИВОТ БЕЗ МАСКА И ГРИМ“, чрез която се дава израз на отношението към различните зависимости;

     – Седмица „НЕ НА НАСИЛИЕТО“, по време на която се дискутират проблемите на домашното насилие, насилието над жени и трафика на жени;

    – АНТИСПИН ПАРТИТА И ХЕПЪНИНГИ, свързани с последиците от употребата на наркотици.

     Клубната дейност се реализира с активна подкрепа на Групата по превенция към Областната дирекция на полицията – Бургас, Общинския център по превенция на риск, неправителствените организации „Деметра“ и „Доза обич“.

      През 2000 г. петокласниците взеха участие на Четвъртия Международен конкурс „Европа в училище“, организиран от Министерството на образованието под патронажа на Съвета на Европа с авторската си игра „ДА ОБЕДЕНИМ ЕВРОПА, ЗНАЕЙКИ“и спечелиха Първо място и златен медал.

       Непосредствено след конкурса е учреден училищен клуб „Европа в училище“. Основната цел е разпространяване на знания за Европейския съюз, неговите институции и начин на функциониране. Последва втора авторска игра „РОДНАТА ИСТОРИЯ – МОСТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО НИ БЪДЕЩЕ“, авторски спектакъл „ЕДНА ЗВЕЗДА, УСТРЕМЕНА КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА ДРУГИТЕ ЗВЕЗДИ“, младежки панел „ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ“ в рамките на Дните на Европа в община Бургас, откриване на училищен информационен европейски център за нуждите на учениците и от другите бургаски училища.

            През 2012 г. училището бе посетено от делегация, водена от Н. Пр. посланика на Китайската народна република в София Гуо Йеджоу, който извърши дарение на компютърни конфигурации.

          На 22.04.2013 г. със заповед на министъра на образованието, младежта и науката Николай Милошев училището получава сегашното си име.

            През годините училището се утвърдило като едно от водещите в града, в коeто обучението по информационни технологии, природни науки и икономически дисциплини е мярка за запазено качество.

      СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас е инициатор и домакин, вече близо две десетилетия, на ученическа философска конференция „ЧОВЕК – СВЯТ”.