Изкуства

д-р Елена Тодорова

старши учител (изобразително изкуство)

– Завършила магистратура във Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”;

– Специалист по педагогика на изобразителното изкуство, живопис и естетика и магистър по арттерапия;

– Притежава I ПКС;

– През 2022 г. защитава докторска степен по научната специалност  „Методика на обучението по изобразително изкуство“ с дисертационен труд на тема „Арттерапията като средство за справяне със стреса на учениците от нет поколението“.


Данаил Николов

учител (изибразително изкуство, СПП – направление „Аудио-визуални изкуства“ и „Дизайн“)

– Придобита магистърска степен по педагогика на изобразителното изкуство във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

– Завършена специализация по живопис на тема „Цвят и материалност“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”;

– Следдипломна квалификация „Информатика и информационни технологии” в Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите /ДИПКУ/ към Тракийски университет – Стара Загора.


Нели Джованова

учител (изобразително изкуство, технологии и предприемачество)

– Завършила Полувисшия педагогически институт „Акад. Тодор Самодумов“ –  Дупница, обл. Кюстендил;


– Специалност „Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, IV – VIII клас“.

 


Росен Поборников

старши учител (музика)

– Завършил Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив – специалностите „Ръководство на народни състави“ и „Музикална педагогика“;

– Магистърска степен по специалността „Музикални компютърни технологии“ в Софийския университет ”Св. Климент Охридски”;

– Придобил V ПКС.

 

 


Христо Станчев

учител (музика и хореография)

– Завършва Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство- Пловдив – специалност „Музикална педагогика“;
 
– Допълнителна квалификация „Преподавател по Български народни танци“;

– Ръководител на танцова школа „Айко“;

– Ръководител на музикално – танцова формация „Анимация“.