Изкуства

Д-Р ЕЛЕНА ТОДОРОВА

Старши учител

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, магистър;

Допълнителна специализация – ЖИВОПИС И ЕСТЕТИКА и магистър – АРТТЕРАПИЯ;

I ПКС;

Научна степен „доктор“ по специалността  „Методика на обучението по изобразително изкуство“ с дисертационен труд на тема „Арттерапията като средство за справяне със стреса на учениците от нет поколението“.

 

ДАНАИЛ НИКОЛОВ

Старши учител

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – специалност ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, магистър; 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – специализация по ЖИВОПИС на тема „Цвят и материалност“;

Тракийски университет – Стара Загора (ДИПКУ) – Следдипломна квалификация ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;

V ПКС.

 

 

НЕЛИ ДЖОВАНОВА

Учител

Полувисш педагогически институт „Акад. Тодор Самодумов“ –  Дупница, обл. Кюстендил – специалност „УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, IV – VIII клас“.

 

 

 

 

 

РОСЕН ПОБОРНИКОВ

Старши учител

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив – специалност РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНИ СЪСТАВИ;

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив – специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА;

Софийския университет ”Св. Климент Охридски” – специалността МУЗИКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ, магистър;

V ПКС.

 

 

ХРИСТО СТАНЧЕВ

Учител

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство – Пловдив – специалност МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА;

Допълнителна квалификация – ПРЕПОДАВАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ;

Ръководител на танцови школи и в музикално-танцоваи формации.