Приобщаващо образование

Светозар Янев – педагогически съветник

 • Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специалист по педагогика и психология на развитието в детска и юношеска възраст.
 • Специализирал детско-юношеска психология в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
 • Съосновател и ръководител на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас.
 • Сертифициран кариерен консултант по международната програма GCDF. Автор и координатор на няколко социалнонасочени проекта с местна значимост.
 • Член на Дружеството на психолозите в Република България.


Константина Колева – логопед

  • Професионален бакалавър – ПМИ „Д-р К. Везенков“- Бургас – медицински специалист – общ профил;
  • Бакалавър – БСУ – Специална педагогика /логопедия /със специализация „Интегрирано обучение“;
  • Магистър – Тракийски университет – Стара Загора -ПНУП;
  • Магистър – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – със специалност „Комуникативни нарушения в развитието“ – логопед в системата на предучилищното и училищно образование;
  • III ПКС.

Пламена Димитрова – училищен психолог

 • Магистърска степен по Логопедия от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, квалификация: логопед и учител в логопедични предучилищни, училищни и клинични заведения;
 • Магистърска степен по Психология от Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий”, квалификация: психолог и учител по психология;
 • Квалификационни курсове по Кариерно консултиране и Здравно образование;
 • IV ПКС.

 

Петя Танева – ресурсен учител

Възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Бакалавър по Слухово-речева рехабилитация, специалност: Специална педагогика
 • Втора специалност: Логопедия
 • Магистър по Диагностика и терапия на комуникативни нарушения

       С дългогодишен интерес към използването на алтернативни комуникативни системи при работа с невербални деца. Над двадесет годишен опит в терапията, консултирането и интеграцията на деца с комуникативни нарушения, езикови трудности и нарушения в развитието.

 


Величка Пеева – ресурсен учител

 • завършила Бургаски свободен университет – специалност „Специална педагогика“ – бакалавър;
 • магистратура в Тракийски Университет – Стара Загора по специалността „Специална педагогика – логопедия“;
 • придобит педагогически стаж в РЦПППО – Бургас с дейност подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.