Затворени процедури

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в Средно училище “Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас за учебната 2021/2022 година по обособени позиции.
Процедури по чл.20, ал.1 ЗОП
Дата на публикуване: 2021-03-19 14:27
Краен срок за подаване на оферта: 2021-03-29 17:00

Обособена позиция 1: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета- София“ АД;

Обособена позиция 2: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България” ООД;

Обособена позиция 3: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ЕООД;

Обособена позиция 4: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „БГ Учебник“ ЕООД;

Обособена позиция 5: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Домино” ООД.

Индивидуален номер на процедурата: 04249-2021-0001
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 32 294.05 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-03-29 17:00
 
Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице/а за контакт: Ивелина Димитрова – ЗДУПД
Телефон/и за контакт: 0897939442
 
Документи:
Решение за откриване на процедура
Дата и час на публикуване: 2021-03-19 15:12

Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в Средно училище „Епископ Константин Преславски“, гр. Бургас за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.
Процедури по чл.20, ал.1
Дата на публикуване: 2020-03-19 14:19:52
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00

Обособена позиция 1: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета- София“ АД;

Обособена позиция 2: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД;

Обособена позиция 4: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България” ООД;

Обособена позиция 5: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „БГ Учебник” ЕООД;

Обособена позиция 6: Учебници, учебни комплекти и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД.

Индивидуален номер на процедурата: 966450
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 48 024.57 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00
 
 
Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице/а за контакт: Ивелина Димитрова – ЗДУПД
Телефон/и за контакт: 0897939442
 
Документи
Решение за откриване на процедура
Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 14:28:36

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” №  РД – 10 – 1143 / 01.04.2019 г.

Срок: 08.04.2019 г., 15,30 ч.

Заповед № РД-10-1183/ 11.04.2019 г. за избор на заявител на доставки по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.