Свободно място за ученик в VIII клас

Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас

 
ОБЯБЯВА:
 
1 (едно) свободно място за ученик в VIII клас – специалност „Моден дизайн“
 
Необходими документи при кандидатстване: заявление по образец на училището и копие на свидетелството за основно образование на ученика.
Документи се подават между 18.9. и 21.9.2023 г. от 08,00 до 16,00 ч. в каб. № 24.
На 21.9.2023 г. след 17,00 ч. ще бъде обявено класирането на кандидатите.