„Туризъм, култура, море“

      Днес, 12 май, това беше темата на учебния час по учебната дисциплина Туристическа анимация – учебна практика на бъдещите екскурзоводи, обучавани от преподавателя по практическо обучение Николина Димитрова.        Гимназистите от XI А клас, специалност „Екскурзоводско обслужване“ на „Преславски“

Прочетете повече