Ученици от 7. и 9. клас – победители в конкурс за рисунка „Да спасим пчелите“

      Карина Муравова 13г.На 14.04.2016 г. от 17.30 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов” – Бургас ще бъдат наградени две ученички от 7а клас от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Ванеса Назъкова и Карина Муравова, както и ученичката от 9а клас Айшен Адем, чиито учител е преподавателят по изобразително изкуство Елена Тодорова. Те са победители от регионалния етап в Международния конкурс за детска рисунка „ДА СПАСИМ ПЧЕЛИТЕ – ДА СПАСИМ ПЛАНЕТАТА”. Конкурсът е организиран от Световната Фондация за защита на пчелите. Темите бяха „Животът на медоносните пчели на планетата Земя”, „Медоносните пчели и пчелните продукти в живота на хората”, „Пчелите защитават планетата- ние защитаваме пчелите”. В конкурса децата изработиха рисунки и плакати, прилагайки разнообразни техники. През месец юни предстои международно съревнование за рисунка на същата тема.

Айшен Адем 14гВанеса Назъкова 13г.