Акция „Не на тормоза в училище“

      ???????????????????????????????През месец февруари 2016 г. в СОУ “Епископ Константин Преславски“- Бургас ресурсният учител Константина Колева проведе редица мероприятия по класове под надслов „Не на тормоза в училище“.

       На 19.02.2016 година в VI“а“клас, в който има една ученичка със СОП, се проведе дискусия на тема “Несъзнавано насилие. Безразличието като форма на насилие“. Целта на дискусията бе учениците да разпознават формите на несъзнавано насилие и чрез собствено участие в ситуации да осъзнаят ролите на жертва и насилник. Задачата на заниманието бе да се повиши чувствителността на учениците към проявите на насилие.

     ???????????????????????????????На 22.02.2016 година в VII“б“ клас, в който има две ученички със СОП, разгледахме темата “Вербалното насилие“. Целта на събеседването бе разпознаване на вербалното насилие и осъзнаване силата на думите. Чрез интерактивни игри, дискусия и изясняване на понятията „вербално,невербално и насилие“, учениците бяха насочени как да разпознават чувствата на другите хора и техните проявления, с което спомогнахме за развитието на емпатия.

        На 23.02.2016 година в IX“б“ клас, в който има двама ученика със СОП, проведохме  занимание на тема “Пасивното насилие“. Учениците се научиха да разпознават формите на насилие и в ситуации разбраха, че липсата на инициативност и заемане на активна  позиция могат да подкрепят насилието във всичките му проявления.