BE_ACTIVE

     В седмицата от 21 до 25 септември 2020 г. ученици от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, заедно със своите учители по физическо възпитание и спорт Красимира Янева и Красимир  Костадинов се включиха в  инициативата, свързана с отбелязване на Европейската седмица на спорта – 2020 под надслов „БЪДИ АКТИВЕН“ – #BE_ACTIVE.