Будителска работилница

       Младите патриоти от паралелките в III клас на „Преславски“ отбелязаха Деня на народните будители по по-различен начин, чрез екипна работа, във формата на „Будителска работилница“.
      Третокласниците изпробваха калиграфските си способности, като писаха букви и думи върху пясък и плочи, подобно на обучението в килийните училища през Българското Възраждане. Записваха имената си на глаголица, с помощта на перо и мастило, изработваха книгораздели, попълваха работни листи, свързани с темата. В класните стаи бяха подредени кътове със снимки на героите на Националното просвещение през XIX век. Част от децата по забавен начин рецитираха стихотворения и разказваха за живота и делото на българските просветители, книжовници и революционери в играта „Куплети с портрети“.