„Да бъдем заедно“ – 1 „б“ клас!

     

      На 20.05.2018 г., в навечерието на честването на Деня на Натура 2000, ученици, родители и учители на учениците от I б клас на СУ „Епископ Константин Преславски“ Бургас с класен ръководител г-жа Стефка Богданова, показаха своята съпричастност и активна гражданска позиция по въпросите на екологията и опазване на биологичното разнообразие. Те посетиха Атанасовското езеро и се включиха в редица мероприятия.

     Престоят им на Атанасовското езеро започна с игри за запознаване с животни.

      Госпожа Радостина Ценова, ръководител на проект „Солта на живота“ от Българска фондация „Биоразнообразие“, запозна по увлекателен начин първокласниците и техните родители с интересна факти за Атанасовското езеро и неговите обитатели.

     Малките ученици се разходиха по “ Пътеката на саблеклюна“, където с интерес разглеждаха и прочетоха указателните табели. Посетиха и лендарт инсталацията.

     С помощта на бинокъл и далекоглед наблюдаваха отблизо птиците, обитаващи Атанасовското езеро, търсейки информация за тях в енцикопедии и в Интернет.

     След интересната разходка в природата, деца и родители си организираха пикник, който децата с нетърпение очакваха.

     По-късно, по инициатива на малките ученици и техните родители, бе организирана акция за почистване на района. Отпадъците бяха  изхвърлени в  контейнери за разделно събиране на отпадъци заедно с пластмасовите отпадъци и капачки, които децата събираха в класната стая.

     Съвместното мероприятие завърши с игри, в които се включиха всички- деца, родители и учители. С тази инициатива класът на г-жа Богданова ще кандидатства в инициативата на Община Бургас за съвместни дейности между родители, учители и ученици- „Да бъдем заедно“.