Да бъдем заедно!

      На 13.05.2018 г. в парка на кв. Минерални бани на Бургас учениците от V „а“ клас, техните родители, баби и дядовци прекараха няколко часа заедно на пикник сред красивата природа. Децата и родителите им показаха завидни умения, като се състезаваха заедно в забавни спортни игри. Инициативата по провеждането на изнесената дейност за учениците от паралелката беше подета от класния ръководител на V „а“ клас г-жа Красимира Димитрова. С това мероприятие децата от класа ще участват в конкурса, обявен по инициатива от Община Бургас на тема „Да бъдем заедно“, възникнала в резултат на провелите се по-рано през годината обсъждания за по-ефективно партньорство между институции, училище и родители.