Дълг към защитата на Отечеството

     На 07.01.2019 г. ученици от IX и Х клас на „Преславски“ взеха участие във военно обучение в поделение 48940 край Бургас, което се оказа много заинтригуващо за всички присъстващи. По време на комплексното занятие, учениците се запознаха с най-новата военна техника в Българската армия, производство на немската компания „Daimler AG“, разглобяваха и сглобяваха различни видове стрелкови оръжия, наблюдаваха акция по обезвреждане при терористична нападение, оказваха първа медицинска помощ на пострадалите, учиха се как се поставят предпазни средства за защита при химическо замърсяване, а накрая пиха чай в полевата кухня на поделението.
       С благодарност за организацията към Военно окръжие – Бургас и нашия превозвач до полигона фирма „ВИП Престиж“!