Г-жа Хаджиева с отличие на Община Бургас

     Г-жа Снежана Хаджиева, старши учител в начален етап на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, беше отличена на традиционния прием на кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов по случай 24 май за своя принос и вдъхновение в работата си, с които е допринесла за развитието на нашето училище.

    Колегата Хаджиева работи в „Преславски“ през последните 7 учебни години. През този период тя е обучила два випуска ученици и е изградила добро име сред колегите си, родителите и в общността. Нейните ученици участват и достойно се представят на редица общински, национални и международни конкурси и състезания по изучаваните учебни предмети в начален етап. За показаните високи резултати възпитаниците на г-жа Хаджиева са завоювали множество първи места, медали и грамоти от различни прояви. Колегата поддържа етични и партниращи взаимоотношения с колегите си от педагогическата колегия, отличава се с висок морал и успява да включи успешно родителите на възпитаниците си в училищните и извънкласните дейности. Базов учител е на студенти, обучаващи се по специалността „Начална училищна педагогика“ в Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

      Честита заслужена награда!