Гостувахме на нашите партньори от Гимназия Люлебургас

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас участва през 2014 – 2015 година в проекта „Фестивал на поколенията” по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, като е партньор в изпълнението му на Сдружение “Платформа АГОРА – клон Бургас” и Гимназията в Люлебургас, област Лозенград,  Република Турция. Дейностите по проекта са в изпълнение на договор № РД-02-29-305/10.10.2014 г. с продължителност 12 месеца (октомври 2014 г. – октомври 2015 г.).

        Целта на проекта е създаване на обща среда за общуване на база акумулиран социален и културен опит на представители на различни поколения за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална кохезия в трансграничния район Бургас – Люлебургас.

        FoGВ месеците на работа по проекта беше разработена методология за проучване дефицитите в общуването между поколенията чрез  разговори, дискусии и интервюта между представители на различните поколения. Учениците от Бургас и Люлебургас имаха възможност да издирят и систематизират своята родова история и историята на известни местни родове и съставиха Родословни дървета. Бяха сформирани Младежки групи “Поколение Z” в българското и турското училище, които разработиха серия от дейности, групирани в артистични ателиета, където се създадоха артистични продукти, свързани с музика, танц и театър.

         В рамките па проекта на 29 и 30 май 2015 г. в Люлебургас, Турция се проведе първият от предвидените два Международни  фестивали на поколенията, в който участваха 19 ученици от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, водени от директора на училището Мартин Илиев и 7 учители – ръководители на различните дейности по проекта. Гост на проявата беше Началника на РИО-Бургас инж. Виолета Илиева, която приветства участниците в нея в деня на международната научна конференция.

      OLYMPUS DIGITAL CAMERA Конференцията под надслов „Знание за поколенията“ се проведе в първия ден на проявата в Люлебургас. В нея ученици от българското училище подготвени под ръководството на учелищния психолог Светозар Янев, представиха работата си по изработване на родословни дървета и събраните от тях родови истории при теренната дейност по проекта в България. Беше представена и методологията и предварителната подготовка по изготвяне на т.нар. „Речник на поколенията“, както и крайния резултат – самия речник в две части, а именно думи, които се използват от младите хора, но са неразбираеми за възрастните и такива, които използва по-възрастното поколение, но са непонятни за тийнейджърите. Речникът беше представен от Таня Петрова, главен учител по български език и литература в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и консултант по проекта.

      OLYMPUS DIGITAL CAMERA  През втория ден учениците от българското училище, на открита изложба, представиха своите родословни дървета и фотографии, които показваха работата по проекта в училище и по време на научните експедиции в Странджа. В рамките на проведения фестивал ученици от  V и  VI клас в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас изнесоха концерт от български песни за Бургас и морето, а техните приятели от гимназиалния етап представиха театрална постановка, изготвена на база на събрани родови истории под заглавието „Някога, някога“.

          На 5 и 6 юни 2015 г. предстои да се проведе втория Фестивал на поколенията в Културен център „Морско казино“ и на Открита сцена „Охлюва“ в Бургас. Гости ще ни бъдат нашите партньори от Гимназия Люлебургас. Гражданите и гостите на Бургас ще имат възможност да усетят магията на театъра, музиката и танца, като се насладят на изпълненията на учениците от двете партньорски училища, които те подготвяха в последните 8 месеца.  По този начин ние ще допринесем за разширяването на трансграничните контакти и ще спомогнем за засилването на културното и образователно сътрудничество между учениците от двете съседни държави.