Интегрирано с интегрирания градски транспорт

      На 28.11.2017 г . Методичното обединение по приобщаващо образование „Заедно“ на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ Бургас с членове Константина Колева – ресурсен учител/ логопед,Светозар Янев – училище психолог и Димитрина Ковачева – ресурсен старши учител проведе планирана извънучилищна дейност на тема: „Развитие на практични умения за безопасно предвижване в автобусната мрежа, в условията на интегриран градски транспорт – Бургас“.

     Ученици със специални образователни потребности от VIII, IX и XI клас се запознаха с новата транспортна схема на автобусните линии в град Бургас. Придвижиха се с бързата автобусна линия Б2 до централна градска част като се чекираха с електронни карти и им беше обяснено от контрольорката как да си валидират картата при прехвърляне от една автобусна линия на друга и да проверяват колко на брой пътувания са им останали в картата. Посетиха билетният център на общинския превозвач „Бургасбус“ на ул. „Александровска“.

     Служителка на Транспортна къща – Бургас им показа гишетата, на които могат да си закупят електронни и ученически карти. Обясни им какви документи е необходимо да носят и им показа стойностите за месечните карти. За учениците с ТЕЛК решения с над 70% неработоспособност им разясни, че Община Бургас предлага карти с по-ниска финансова стойност и посочи какви документи трябва да представят на касите.

      Учениците видяха кабината, в която на место се правят снимки за дигиталните карти.

     След като се запознаха с изискванията и възможностите на новата интегрирана транспортна мрежа на град Бургас учениците се завърнаха в класните стаи в СУ „Епископ Константин Преславски“ и продължиха учебния процес.